HomeActueel

Actueel

Provincie Noord-Holland

Noord-Hollandse subsidie voor ontwikkeling van topsportaccommodaties

Om topsport en talentontwikkeling in Noord-Holland te stimuleren, stelt de provincie een nieuwe uitvoeringsregeling voor topsportaccommodaties met een (inter)nationale uitstraling open. Van 2 januari 2018 tot en met 1 februari 2018 kunnen topsportaccommodaties subsidie aanvragen om hun locatie geschikt te maken voor het trainen van topsporters of de organisatie van internationale topsportevenementen…. Lees meer »

Sportkapitaal

Sportimpuls voor het beter benutten van het Sportkapitaal

Met dertien toegekende Sportimpuls-projecten zet Sportservice samen met lokale partners in op het in het beweging krijgen en houden van kwetsbare doelgroepen. Het uitgangspunt hierbij is de reeds aanwezige sportinfrastructuur binnen gemeenten bestaande uit onder andere accommodaties, aanbieders, kader en bewegingsonderwijs. Met kleine aanpassingen kan er vaak veel meer maatschappelijk rendement gehaald worden uit dit bestaande Sportkapitaal. Vanaf september starten de diverse Sportimpuls-projecten, waarin partners uit de sport, zorg, welzijn en onderwijs gezamenlijk inzetten op een gezonde, vitale en sociale samenleving…. Lees meer »

Maak ook jouw sportclub rookvrij

Maak ook jouw sportclub rookvrij

Kinderen kopiëren gedrag, dit geldt ook voor roken. Zien roken, doet roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Veel kinderen komen op een sportvereniging waar buiten nog wordt gerookt, bijvoorbeeld langs de lijn. Geef kinderen het goede voorbeeld. Maak jouw sportvereniging rookvrij!

Lees meer »

Aangepast sporten tennis

Onderzoek voor verbetering aangepast sporten Noord-Holland

Vanaf eind 2016 heeft Sportservice Noord-Holland onderzoek verricht onder zowel mensen met een beperking als sport- en beweegaanbieders in de provincie. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de verbeterpunten van het aangepast sporten. Diverse knelpunten kwamen naar voren op het gebied van informatievoorziening, aanbod, vrijwilligers en trainers, vervoer, financiën en accommodatie en meer persoonsgebonden factoren. Hiervoor werden diverse oplossingen en verbeterpunten aangegeven…. Lees meer »