HomeActueelSportcampagne: Een professionele sportsector zorgt voor een gezonde gemeente

Sportcampagne: Een professionele sportsector zorgt voor een gezonde gemeente

Sportverenigingen en hun vrijwilligers vervullen een cruciale rol in steden en dorpen. Inwoners ontmoeten elkaar, werken aan een gezamenlijk doel, verhogen de saamhorigheid en creëren tegelijkertijd een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. Toch ervaren veel sportverenigingen dat het lastig is deze cruciale rol te blijven vervullen en kan het gros van de verenigingen hierbij een steuntje in de rug gebruiken. Het binden van voldoende leden en vrijwilligers blijft een continue uitdaging, terwijl de vragen die op verenigingen afkomen steeds meer professionele kennis vereisen. Dit terwijl er bij veel ondernemende sportaanbieders de nodige kennis bij de professionals aanwezig is.

Team Sportservice maakt verenigingen bewust van de verantwoordelijkheid die zij richting de gemeenschap hebben door hen te inspireren en motiveren een bredere maatschappelijke rol te vervullen, mits er sprake is van een gedeeld belang. Wij helpen verenigingen bij het leren kennen van hun eigen identiteit en bij het kunnen benoemen en afbakenen van hun maatschappelijke rol en we zorgen dat indien nodig de juiste partners participeren en investeren.

Sportverenigingen: maak de sector samen professioneler

Om te komen tot een vitale en succesvolle sport- en beweegsector is samenwerking binnen de sector belangrijk. Hetzelfde geldt voor professionele begeleiding voor het ontwikkelen van passend vrijwilligersbeleid, inclusief opleiding en ontwikkeling. Een afgestemde en/of gezamenlijke agenda van alle sport- en beweegpartners is hiervoor een voorwaarde. Een sportomgeving waar iedereen zich welkom voelt en er maximaal maatschappelijk rendement wordt gehaald. Door deze professionalisering wordt bovendien de samenwerking met ondernemende sportaanbieders en andere sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn effectiever. De extra investering die hiervoor nodig is verdient zichzelf dubbel en dwars terug. De maatschappelijke kosten worden lager en de kwaliteit van leven in de Nederlandse samenleving hoger.

Gemeenten: maak sportverenigingen vitaler

Als gemeente kunt u sportverenigingen helpen vitaler te worden. Door de (veelal vrijwillige) lokale sport- en beweegsector te versterken, te ontzorgen, te ondersteunen en in haar kracht te zetten kan de sportsector werken aan een nog toegankelijkere, veiligere, gezondere en duurzamere sportomgeving. Door verenigingen met verschillende soorten professionele begeleiding te ondersteunen helpt u sportverenigingen zich te ontwikkelen. Zo kan een verenigingsmanager de sportvereniging helpen met de ontwikkeling van een langetermijnvisie, de implementatie van de Code Goed Sportbestuur of verduurzaming van de sportaccommodatie. Als tweede kan een clubkadercoach de sportvereniging helpen met passend vrijwilligersbeleid en daarmee vrijwilligers in hun kracht zetten én het implementeren van een pedagogisch sportklimaat. Als laatste kunnen verenigingsondersteuners of buurtsportcoaches helpen met projecten of het creëren van sportaanbod voor speciale doelgroepen en daarmee ook verbindingen leggen naar zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties.

Concrete ideeën voor een energieke en gezonde gemeente

  • Versterk het sportnetwerk van sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders.
  • Bied professionele begeleiding bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor de sportvereniging.
  • Bied professionele begeleiding voor het ontwikkelen van passend vrijwilligersbeleid, inclusief opleiding en ontwikkeling.
  • Bied professionele projectmatige begeleiding bij het uitvoeren van nieuwe initiatieven.
  • Zorg voor een verbinding met zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties door de inzet van een buurtsportcoach.

‘Sport laat van zich horen’

Dit bericht is onderdeel van de serie ‘Sport laat van zich horen’ in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut. Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl.

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.