HomeOver ons

Over ons

Team Sportservice richt zich op de maatschappelijke inzet van sport en bewegen. Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten die het met zich meebrengt; op het vlak van plezier, mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk.

Nederland heeft een bijzonder rijke sportinfrastructuur die onder andere bestaat uit verenigingen, accommodaties, bewegingsonderwijs en vrijwilligers. In de vorm van advies, kennisoverdracht, begeleiding of uitvoering zorgen wij ervoor dat dit sportieve kapitaal een zo groot mogelijke bijdrage levert aan een gezonde, vitale en sociale samenleving. Zo zorgen wij dat accommodaties vaker en beter gebruikt worden, vakdocenten lichamelijke opvoeding meer kunnen betekenen en de vereniging een échte ontmoetingsplek wordt met aanbod voor veel verschillende mensen.

Provinciaal verzorgen wij al sinds onze oprichting in 1976 de kennisfunctie, waarbij wij kijken naar landelijke ontwikkelingen en hoe wij deze kennis lokaal kunnen verspreiden en toepassen. Andersom voeden wij met onze lokale knowhow weer de landelijke kennisontwikkeling. Dit kunnen wij doen omdat wij in bijna 20 gemeenten met bijna 300 medewerkers de lokale uitvoer van het sportbeleid voor onze rekening nemen. Dit levert een bijzondere combinatie van kennis- en praktijkervaring op waarmee we als Team Sportservice het verschil maken.

Bestuurder

Ellis van der Weerden

Raad van Toezicht

Adriaan Visser, voorzitter
Jacqueline Verbeek-Nijhof, vice-voorzitter
Hugo van der Poel, secretaris
Marjan Olfers
Wiljan Vloet

Onze stichtingen

Wij voeren onze activiteiten per provincie uit door een eigen provinciale stichting. Zo is er een Stichting Sportservice Noord-Holland, Zuid-Holland en Provincie Utrecht. De activiteiten in Amsterdam worden uitgevoerd vanuit Stichting Sportservice Amsterdam en onze dienstverlening op het gebied van salaris- en personeelsadministratie vanuit Stichting Sportkader Nederland. In Stichting Sportservice Nederland is ons Servicecenter ondergebracht. De splitsing per stichting is zuiver financieel-juridisch; functioneel werken we als één organisatie: Team Sportservice. Al onze stichtingen zijn non-profit, wij hebben geen winstoogmerk.

Op de contactpagina vindt u de adressen van onze 3 provinciale kantoren. Ga voor ons beweegaanbod in uw gemeente naar het overzicht van onze frontoffices.

Sportkracht12

Team Sportservice is onderdeel van Sportkracht12, het samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke voornemens en plannen met betrekking tot sport en bewegen lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen.

Sportkracht12 maakt het verschil op sportclubs, in wijken, op pleintjes, in zorgcentra, op scholen en verbinden verenigingen, gezondheidsinstellingen en andere maatschappelijke partners om elke Nederlander in beweging te krijgen én houden.

Ga voor meer informatie naar de website van Sportkracht12.

WNT-verklaring 2021

WNT-verklaring 2022