HomeActueelBuurtsportcoach Kompas geeft inzicht voor effectiever sportbeleid

Buurtsportcoach Kompas geeft inzicht voor effectiever sportbeleid

Samen met Techonomy ontwikkelt Team Sportservice het Buurtsportcoach Kompas

Achter de schermen zijn we er al mee begonnen: de opdracht die we samen met Techonomy B.V. gegund hebben gekregen van het ministerie van VWS voor het ontwikkelen van een monitortool voor buurtsportcoaches. Met het Buurtsportcoach Kompas, zoals de tool gaat heten, kunnen buurtsportcoaches op verschillende niveaus gegevens verzamelen over hun werk. De rapportages en inzichten die daaruit voortvloeien kunnen door de buurtsportcoaches gebruikt worden om hun werk bij te sturen en door gemeenten en het Rijk om de effectiviteit van hun beleid te evalueren. Ook de huidige BRC-monitor van het Mulier Instituut kan via deze tool ingevuld worden. Vanaf maart 2021 kan iedere gemeente het Buurtsportcoach Kompas een jaar lang gratis inzetten.

Diversiteit

Sinds 2008 nemen gemeenten deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waarmee ze buurtsportcoaches kunnen inzetten. Gemeenten mogen zelf de doelen en werkzaamheden van de buurtsportcoaches bepalen, met als voorwaarde dat ze werkzaam zijn in de sector sport in combinatie met een andere sector zoals onderwijs, zorg of welzijn. Omdat de regeling lokaal heel divers wordt ingericht, is er veel variatie in de uitvoering. Dit maakt het meten van effecten uitdagender. Monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches blijkt desondanks een thema te zijn waar gemeenten, werkgevers en, niet in de laatste plaats, juist buurtsportcoaches zelf mee aan de slag willen om het effect van hun werk te optimaliseren.

Inzicht

De tool gaat zich richten op 3 niveaus van dataverzameling, namelijk aantallen, doe ik het goed en doe ik het goede. Aantallen richt zich op de telbare gegevensverzameling zoals aantal deelnemers, of aantal gevoerde gesprekken. Doe ik het goed richt zich op het ophalen van feedback op de gekozen aanpak, begeleiding en condities. Doe ik het goede richt zich op de ervaren effectiviteit bij de doelgroep. Op deze manier kan waardevolle informatie verzameld worden over het bereik, hoe het gedane ervaren wordt en of het bijgedragen heeft aan het vooraf bepaalde doel.

Gebruiksvriendelijk

Het succes van de tool staat of valt met het gebruik ervan door de buurtsportcoaches. Belangrijkste uitgangspunt is dat het naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk. En dat het naast waardevolle inzichten, het werk makkelijker en mogelijk zelfs leuker maakt. Van agendabeheer tot leuke dashboards voor persoonlijk inzicht, de tool moet de bestaande Excelsheets en andere beheerprogramma’s vervangen en echt iets gaan toevoegen aan het werk als buurtsportcoach zonder dat het extra moeite kost.

Vanaf maart 2021 een jaar lang gratis

Buurtsportcoaches worden actief betrokken bij de ontwikkeling en het testen van de verschillende onderdelen van Buurtsportcoach Kompas. In verschillende sprints die allen eindigen met een testmoment wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling. In februari 2021 wordt het Buurtsportcoach Kompas opgeleverd en vanaf maart 2021 kunnen gemeenten de tool een jaar lang gratis gebruiken. Zo wordt er de nodige ervaring opgedaan en kunnen er zo veel mogelijk gemeenten meedoen. Des te meer gemeenten er mee doen, des te meer waarde de inzichten hebben op landelijk niveau. Zo kunnen gemeenten onderling ook veel interessantere vergelijkingen maken.

Begeleidingscommissie

Gedurende de bouwfase en het eerste jaar is een begeleidingscommissie betrokken bij de ontwikkeling en uitrol. Hierin zitten naast VWS, ook de VSG, Kenniscentrum Sport, het Mulier Instituut, WijBuurtsportcoaches en een aantal gemeenten. Het doel is om een tool tot stand te brengen die op alle niveaus gaat bijdragen aan het onderbouwen en vergroten van de maatschappelijke impact van sport en bewegen.

Meedoen in de testfase of in het eerste jaar gratis gebruik?

Op www.buurtsportcoach-kompas.nl vindt u meer informatie en een aantal mogelijkheden tot meedoen. Zo wordt er wordt momenteel een testgroep geformeerd voor de bouwfase. Wij zoeken een diverse representatie op basis van geografie en grootte van gemeente. Wilt u als gemeente of sportbedrijf hierin meedraaien, dan kun u zich aanmelden op de website en wordt er contact met u opgenomen. Ook is er de mogelijkheid om u al aan te melden voor het gratis jaar vanaf maart 2021, of wanneer u simpelweg op de hoogte gehouden wilt worden.

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.