HomeOmgevingswet

Omgevingswet

De volgende transitie na het sociaal domein komt eraan: de nieuwe Omgevingswet.

De omgevingswet gaat in 2019 in. Het biedt een compleet afwegingskader voor het beoordelen van (nieuwe) initiateven in het sociaal domein die betrekking hebben op het verbeteren van de fysieke aspecten van inwoners. Van veilig spelen van kinderen, een sportieve leefstijl van volwassenen, tot het nog op hele hoge leeftijd zelfstandig kunnen doen van boodschappen. De algemene noemer voor het verhogen van omgevingswaarde door een beweegvriendelijke omgeving is: de gezonde keuze is de gemakkelijkste keuze.

Deze randvoorwaarden worden als eisen en richtlijnen vastgelegd in de Omgevingswet.

Omgevingswet is haakje voor tal van lokale thema’s

“Het idee is op strategisch niveau verbanden in de fysieke leefomgeving te leggen en één overkoepelend en richtinggevend beeld over dat gebied voor de langere termijn te maken. Dat moet leiden tot een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Tegelijkertijd geldt hier, net als in de transitie in het sociale domein, dat zaken simpeler, effectiever en beter passend bij de lokale situatie moeten worden ingericht samen met burgers en lokale organisaties. Voor de overheid geldt het uitgangspunt: het moet eenvoudiger en beter. Zorg ervoor dat zaken samenhangend en integraal worden aangepakt en maak slim gebruik van digitale middelen. De Omgevingswet is een haakje voor tal van thema’s uit de lokale situatie. Zorgdragen voor openbare ruimte die prikkelt omdat ze aantrekkelijk is nodigt uit tot wandelen of hardlopen, zoals een veilig breed fietspad tot fietsen leidt.”

Omgevingswet voor sport en bewegen

De belangrijkste vraag is ‘welke mogelijkheden biedt de omgevingswet om het welbevinden van inwoners te vergroten en het beweeggedrag te stimuleren?’. De omgevingswet creëert ruimte voor particuliere ideeën doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. De gemeente kan de ambities in de sportnota vertalen naar wensen en eisen in de omgevingswet, ten aanzien van bijvoorbeeld: accommodaties, minimale hoeveelheid speelruimte, doorlopende wandel-, loop- en fietsroutes.

Logische aansluiting bij onze filosofie

De filosofie van Sportservice is vastgelegd in het Sportkapitaalmodel. Het model is een instrument om de kwaliteit van de basisinfrastructuur te toetsen aan de mogelijkheden die het biedt. Om zo écht iedereen van 0-100 jaar de mogelijkheid te bieden om voldoende te sporten en bewegen. De omgevingsvisie is een instrument om -meer dwingend- de ruimtelijke randvoorwaarden te creëren om de basisinfrastructuur voor sport en bewegen te versterken. Het gaat om het ontwikkelen van een integrale visie op beweegruimte. Van kunstgrasveld tot wandelroute:

  • Wat is er al aan voorzieningen en mogelijkheden in de fysieke basisinfrastructuur?
  • Wat is het doel? (met name t.a.v. niet- of minder actieve inwoners en kwetsbare groepen)
  • Welke ruimtelijke randvoorwaarden moet u daarvoor creëren?
  • Welke eisen en richtlijnen moeten daarvoor in de omgevingswet worden vastgelegd
  • Integrale eisen en een integrale aanpak: hardware, software en orgware (programmering)

Aangezien het nog een behoorlijk vers onderwerp is, kunnen wij ons voorstellen dat u in dit stadium vooral veel vragen heeft. Als u behoefte heeft om deze vragen te stellen, of u zoekt iemand om mee te sparren, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Erik Puyt
Meer informatie?

Bel of mail Erik Puyt