HomeSociaal domein

Sociaal domein

De landelijke overheid wil dat gemeenten zorgdragen voor alles dat invloed heeft op de directe leefwereld van mensen. Het gaat om zorg, welzijn, maar ook om sport en bewegen. De overheid vindt dat een gemeente dit beter zelf kan -en vooral ook goedkoper- omdat zij veel dichter bij de bewoners staat. Het centraal stellen van de leefwereld van bewoners wordt in het lokale beleid het sociaal domein genoemd.

Kracht van de bewoner en wijk leidend

In het sociaal domein zijn de kracht van de bewoner en de wijk leidend. Het uitgangspunt is dat de inwoners in staat zijn het leven te leiden dat zij wensen. Mensen moeten eerst zelf proberen dat te realiseren en eventuele problemen die zij ervaren zélf oplossen of een beroep doen op hun netwerk. Pas in laatste instantie zal de gemeente ondersteuning bieden. Dit wordt ook wel de participatiesamenleving genoemd. Het sociaal domein draait om het creëren van een klimaat waarin mensen hun eigen kracht kunnen ontwikkelen, kunnen terugvallen op een sterk sociaal netwerk en de gemeenten individuele en collectieve voorzieningen (op maat) kunnen organiseren.

Bijdrage van sport in sociaal domein

De overgedragen landelijke taken dwingen de gemeenten om anders te kijken naar het sportbeleid. Binnen gemeenten is veel belangstelling voor het beter benutten van de meerwaarde van sport in het sociaal domein. De uitdaging om via laagdrempelige sportactiviteiten en methodieken de participatie en eigen kracht van kwetsbare burgers te versterken en zo zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning te voorkomen spreekt breed aan. Tegelijk is het voor gemeenten nog onvoldoende duidelijk wat sport precies heeft te bieden in dit kader en – vooral – hoe er concreet invulling aan te geven. Het gevolg is dat het vaak blijft bij mooie, maar soms ook abstracte woorden en formuleringen in beleidsnota’s.

De ambities klinken hier weliswaar in door, maar de vertaling naar concreet beleid dat ook zijn weg vindt naar de uitvoeringspraktijk blijkt vaak lastig. Niettemin zijn er op verschillende plaatsen wél goede voorbeelden te vinden van de inzet van sport voor doelen op gebieden als participatie, preventie, arbeids(re)integratie en zelfredzaamheid. Maar het gaat hierbij doorgaans om losse initiatieven. Van strategisch beleid waarin de kansen die sport biedt binnen het sociaal domein gericht worden benut, is nog veel minder sprake. In die zin staan veel gemeenten nog aan het begin: ze zien kansen, maar zitten nog in de fase van agenderen en strategie bepalen.

De afgelopen vijf jaar is het accent binnen Team Sportservice verschoven van het uitvoeren van (sportstimulerings)projecten naar het initiëren en stimuleren van activiteiten voor en door bewoners. Het doel is om mensen fysiek en sociaal in beweging te brengen met behulp van alle, in de gemeente aanwezige, sportvoorzieningen en sportieve mogelijkheden. Dit kan leiden tot nieuwe (financierings)mogelijkheden voor het sportbeleid en een verbeterde bezetting van sportaccommodaties.

Ons inspiratiedocument ‘beter benutten van sport in het sociaal sociaal domein‘ is een gratis tool die u  kan helpen bij het realiseren van concreet beleid. Maar natuurlijk kunnen wij u ook in alle fases begeleiden. Daarnaast kunnen wij u helpen met opstarten door onze succesvolle Werksessie sport in het sociaal domein. Tijdens deze werksessie bepalen we samen met de verschillende beleidsterreinen de uitgangspunten.

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Linda Schouten
Meer informatie?

Bel of mail Linda Schouten