HomeJeugdwet

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, waaronder (geïndiceerde) jeugdzorg zoals jeugd-GGZ en jeugdreclassering. Al deze verantwoordelijkheden komen bovenop de taken die gemeenten al hadden in het preventief lokaal jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij (lichte) opvoedingsvragen. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Zorg dichter bij de inwoners

Het nieuwe stelsel kent door één wettelijk kader en één financieringssysteem voor jeugdhulp meer doelmatigheid. Gemeenten kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook beter, eenvoudiger en goedkoper. Door vermindering van regels en bureaucratie wordt integrale zorg bij meervoudige problematiek beter mogelijk.

Gemeenten kopen zware jeugdhulp gezamenlijk in vanuit een regionaal samenwerkingsverband, lichte en preventieve jeugdhulp wordt juist wijkgericht georganiseerd.

Doelen van de Jeugdwet zijn:

  • gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk;
  • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
  • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
  • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
  • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Positieve bijdrage van sport

Bij het invoeren van de Jeugdwet lag de prioriteit van gemeenten vooral bij alle nieuwe verantwoordelijkheden. Inmiddels is er volop aandacht voor preventieve en lichte jeugdhulp om zwaardere zorg te voorkomen. Ook sport is daarbij een uitstekend middel. Sport kan onder de juiste condities een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Een goede samenwerking tussen jeugdhulpprofessionals en de sport is daarom essentieel.

Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches kunnen een verbindende rol vervullen tussen sport en de jeugdhulpverlening. Zij weten hoe sport als middel en als doel ingezet kan worden voor kwetsbare jeugd, en wat dit op kan leveren. Namelijk: kinderen en jongeren kunnen op een veilige, prettige plek aan vrijetijdsbesteding doen of werken aan hun sociale vaardigheden, het vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen of leren omgaan met agressie. Een buurtsportcoach neemt drempels weg voor de doelgroep om mee te doen aan de activiteiten en zorgt ervoor dat het sport- en beweegaanbod en het sportklimaat aansluiten bij de behoeften van de jeugdzorgorganisaties waarmee wordt samengewerkt, de ouders en natuurlijk de kinderen en jongeren.

De BuurtSportVereniging

Ook de BuurtSportVereniging in wijken waar te weinig sportaanbod is draagt bij aan een positief opgroei- en opvoedklimaat. Buurtsportverenigingen bieden alle jeugdigen die – om diverse redenen – nog geen lid zijn van een reguliere sportvereniging, de mogelijkheid toch te sporten in hun directe woonomgeving. De jongeren en wijkbewoners worden stap voor stap opgeleid om zelf activiteiten te verzorgen.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht welke bijdrage buurtsportverenigingen leveren aan het stimuleren van een positief opvoed- en opgroeiklimaat. De belangrijkste uitkomsten:

  • Jongeren hechten veel waarde aan de positieve sfeer die heerst op de buurtsportverenigingen en waarderen de begeleiding.
  • Ook ouders zijn positief: hun kind hangt minder rond op straat en hun betrokkenheid en participatie bij de activiteiten is toegenomen.

Team Sportservice denkt graag met u mee over het succesvol inzetten van sport en bewegen in het kader van jeugdhulp. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Linda Schouten
Meer informatie?

Bel of mail Linda Schouten