HomeTranscriptie podcast Sport & samenleving, aflevering 15

Transcriptie podcast Sport & samenleving, aflevering 15

De sportparkmanager in actie op Sportpark Galecop in Nieuwegein

Lennart Booij: Dit is sport en samenleving de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld deze maand met een nieuwe aflevering.

Welkom bij de sport en samenleving podcast een maandelijkse podcast met uw host Lennart Booij, de gasten van de maand in andere deskundigen voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk In de sport.

In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid In de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is van bestuurder ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer, willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken.

Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Onlangs presenteerde Kenniscentrum Sport en bewegen het vernieuwde en interactief gemaakte Human Capital model. Dit model geeft inzicht In de 80 effecten van sport en bewegen.

We spreken hierover met Femke van der Paul, junior specialist sociaal economische waarde van het kenniscentrum sport en bewegen tempo allereerst welkom, fijn dat je er bent, goedemorgen.

Femke van der Pal: Hé goedemorgen.

Lennart Booij: Hoi nou ja, je kan ons misschien iets meer vertellen over dat Human Capital model. Wat is dat precies?

Femke van der Pal: Ja klopt. Het is een model die de 80 verschillende effecten van sport weergeeft. Het geeft eigenlijk een samenvatting. Geeft aan waar kan sporten bewegen nou precies aan kan  bijdragen en dat is dan verdeeld in 6 verschillende waarden.

We hebben bijvoorbeeld de fysieke waarde. Sport is natuurlijk goed voor de gezondheid. Het zorgt voor vermindering van bepaalde ziektes. Daarnaast heb je emotionele waarde, het geeft natuurlijk een mentale mentale boost.

En ook:

  • de intellectuele waarde dus meer om je hersenen te ondersteunen, om beter te kunnen leren
  • ook sociale waarde, je komt in contact met verschillende mensen
  • en persoonlijke waarde: bewegen kan ook bijdragen aan beter doorzettingsvermogen bijvoorbeeld.

Lennart Booij: Mooi eigenlijk, dus jullie hebben dat sport en bewegen ik helemaal uitgerafeld gekeken van. Wat heeft het nou op wat effect op allerlei domeinen van ons leven?

Hebben jullie Laten zien dat die effecten door zijn grote positief op 80 verschillende punten kom je dan uit met 6 van die verschillende waarden.

Dat model zelf, Dat is niet nieuw, toch? Dat dat bestond al wat langer.

Femke van der Pal: Ja klopt in 2013 is er een onderzoek gedaan door Richard Bailey. Het is internationaal onderzoek geweest, geïnitieerd vanuit Nike. In dat onderzoek hebben zij dus naar verschillende effecten gekeken en kwamen zij uit op de verschillende waarden waren van sporten bewegen.

Lennart Booij: En, is dat dan nu wel voor het eerst dat jullie dat dan helemaal voor de Nederlandse situatie hebben uitgezocht?

Femke van der Pal: In 2015 is door Kenniscentrum Sport en Bewegen al een Nederlandse vertaling gemaakt? Maar ja, Dat was nog steeds het platte model, een overzicht van de verschillende effecten.

Maar de achtergrond ontbrak nog en het model was nog niet echt voor In de praktijk.

Dus we hebben op deze manier interactief gemaakt en hebben we verschillende artikelen en producten aan toegevoegd om het praktischer te maken.

Lennart Booij: Dus dat is echt nieuw, dus jullie hebben eigenlijk dat theoretische model nu zoveel mogelijk vertaald naar praktische handelingen naar hoe je het in kan passen.

Femke van der Pal: Ja er staan artikelen enproducten in. Er staan dan ook een van welke experts van kenniscentrum sport bewegen je raadplegen voor meer informatie.

En, We hebben opnieuw onderzoek Laten doen. Er is gekeken naar een bepaalde bewijslast, dus in hoeverre is zo een effect nou echt bewezen of niet? Dat kan van matig zijn, dus: er zijn wel aanwijzingen voor, Maar het is nooit echt wetenschappelijk bewezen tot aan het heeft sterk bewijs.

Lennart Booij: Je kunt ook zeggen dat over die 80 effecten door sommige heel erg duidelijk aantoonbaar een groot effect sorteert. En een aantal andere zijn misschien wat minder goed onderzocht, of eigenlijk nog niet aangetoond.

Femke van der Pal: Ja klopt, en We hebben dus opnieuw onderzoek Laten doen. Is het Mullier instituut en Radboud Universiteit hebben er ook nu naar gekeken. Dus die verschillende duidingen  van bewijslast zijn dus ook opnieuw aangegeven.

Lennart Booij: Oké, dus dat hebben we nu veel beter in kaart dan een paar jaar geleden eigenlijk. Misschien ook wel goed om te weten. Stel dat ik er nou op wil zoeken dat ik even wil kijken, waar kan ik dan terecht?

Femke van der Pal: Deze informatie kun je vinden op www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/hcm.

Lennart Booij: Oké ja Dat is mooi. Dus We kunnen het gewoon online allemaal raadplegen. Luisteraars, Dat is niet onbelangrijk.

Wat hebben nou gemeenten, sportorganisaties en buurtsportcoaches hieraan? Want Ik ben een buurtsportcoach stel, Ik ga naar jullie website, want wat kan ik daar nou vinden waarmee ik aan de slag kan?

Femke van der Pal: Zij kunnen dus de verschillende soorten waarden zien, waar kan sporten bewegen nou precies aan bijdraagt. En  stel een buurtsportcoach wil iets voor de jeugd gaan doen.

Dan kan hij kijken op welke manier ze deze persoonlijke doelen met sporten wegen kunnen halen bij bij de kinderen. Dan kunnen ze bij de persoonlijke waarden bijvoorbeeld kijken en kunnen ze daar kijken van.

Lennart Booij: Oké, ik snap het dus dat vind ik wel mooi, dus Ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, Ik wil met een bepaalde groep kinderen ze bijvoorbeeld meer in beweging krijgen, vooral op fysiek domein. Maar ik zou ze misschien ook juist wel willen helpen om wat met hun intelligentie en bewegen samen te doen. Dan kan ik op die waarde kijken wat daar vervolgens aan acties aan verbonden zijn die ik zou kunnen toepassen.

Femke van der Pal: Ja, er staan inderdaad artikel bij die het onderbouwen  en voorbeelden geven daarvan meer uitleg en roducten die je daarvoor kan gebruiken.

Lennart Booij: En gaat het dan zover dat ik daarbij ook oefeningen vindt van wat Ik kan doen om met die kinderen te gaan trainen?

Femke van der Pal: In sommige artikelen staat dat wel beschreven. Ik moet wel zeggen dat, bij sommige effecten hebben we meer geschreven over dan andere effecten, dus dat verschilt wel. Dat verschilt wel inderdaad.

Lennart Booij: het kan dus ook betekenen dat bijvoorbeeld beleidsmakers hiernaar kunnen kijken om te zeggen van nou, wij willen die waarden eigenlijk wel toepassen op onze gemeentelijke sport en bewegen praktijk. Wij vinden die waarden zo belangrijk, die ook door jullie aangetoonde effecten Laten zien. Die zetten we in onze.

Femke van der Pal: Ja klopt, daar zit ook zeker voor beleidsmakers inderdaad veel waarde. Ook richting de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen voor een nieuwe formatie kijken van sport en bewegen is dus echt wel heel belangrijk om op in te zetten en de argumenten daarvoor kun je er vinden.

Lennart Booij: Ja, we praten zo verder over het sportpark Galecop en over hoe de 4 samenwerkende verenigingen daar met behulp van een sportpark manager maatschappelijke rol oppakken.Hebben zij wat aan het Capital model?

Femke van der Pal: Jazeker. Naast de waarde staan ook bij van wat is de facilitator de omgeving? Dus wat is er nodig om die waarde of die effecten ook daadwerkelijk over te brengen? Daarbij kunnen ze dus. Nou ja, staat er dus bij geschreven dat het belangrijk is om een veilige omgeving te hebben, dus een veilige fysieke omgeving, maar ook zeker een veilige sociale omgeving. Dus dat dat er voldoende begeleiding is, dus dat echt professionele begeleiding is, Maar dat er daarbij ook een ja gevoel van zelfstandigheid moet zijn bij de deelnemers dat er ook afstemming is op de wens en behoefte bij de deelnemers. Dus daarbij kunnen ze dat ook zeker gebruiken.

Lennart Booij: Nou, dat klinkt heel goed, dus. Dat kunnen ze ook op die website van jullie vinden dat je dus niet alleen maar naar die waarden kijkt, maar juist ook naar de condities, waaronder je op een goede manier tot die waarde en de uitvoering daarvan komt.

Femke van der Pal: Ja, want dat is ook zeker wel een voorwaarde om tot die verschillende waardes en effecten te komen.

Lennart Booij: Ik denk dat het goed is voor onze luisteraars, dat je de website nog een keer noemt?

Femke van der Pal: Ja, je kan daar naar www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/hcm. Als je op de verschillende waarden klikt, dus dan kom je de verschillende artikelen tegen. Maar je kan dan ook de interventies vinden die die daarbij horen, dus op die manier kunnen ze.

Lennart Booij: Hé, dat is interessant, dus Je kunt er eigenlijk ook meteen mee aan de slag.

Femke van der Pal: Jazeker, gemeentes kunnen ook kijken welke interventies ze kunnen inzetten om bepaalde effecten te bereiken als ze ook naar maatschappelijke doelen kijken, bijvoorbeeld.

Lennart Booij: Nou klinkt heel erg goed. Femke, Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van deze actuele ontwikkeling en ook de informatie die je bij jullie op de website is te vinden. Dankjewel en ik wens je een fijne dag?

Femke van der Pal

Ja dankjewel.

 

Lennart Booij:En dan is het nu tijd voor het gesprek met onze hoofdgast. Een welkom aan Jimte Poelman. Jij bent in mei 2018 gestart als een sportpark manager van de coöperatie Sportpark Galecop en naast jou zit Tom van Kippersluis, oud, voorzitter van Voetbalvereniging JSV Nieuwegein en een van de initiatiefnemers voor het aanstellen van de sportpark manager. Nou, allereerst welkom, fijn dat jullie rr zijn dank je wel.

Allereerst Misschien eventjes hoe het met jullie gaat in deze coronatijd. Dat vragen we toch allemaal elke keer aan onze gasten, want het zijn toch geen normale tijden. Merk je inmiddels vanuit huis of moet je toch op het sportpark zijn?

Jimte Poelman: Nee, ik werk veel vanuit huis inderdaad. Ik ben eigenlijk in dienst bij sportid en daar is het advies blijf zoveel mogelijk thuis, dus dat doe ik ook.

Lennart Booij: Ja, en Dat is dus mogelijk, Je kunt toch wel veel vanuit huis doen.

Jimte Poelman: Jazeker, en nou ja, het komt Misschien later In het gesprek ook wel voor, Maar het is juist de bedoeling nou eigenlijk om zoveel mogelijk niet op het sportpark te zijn, want je je wil voorkomen dat je een soort van vrijwilliger wordt van de sportvereniging, want Dat is niet taak..

Lennart Booij: Nee, Je moet juist Mensen bij elkaar brengen en zorgen dat zij dat met elkaar gaan doen ja precies.

Lennart Booij: Goed komen we zometeen uitgebreid over te spreken en ton, hoe gaat het met?

Ton van Kippersluis: Ja,  prima? Ik heb wel corona gehad, maar dat  was afgelopen voorjaar, ja, in februari. Ik woon op een boerderij,  dus dat betekent eigenlijk dat we er heel weinig last van hebben.

Lennart Booij: Je hebt het buitenerf tot je beschikking,

Ton van Kippersluis: We hebben een behoorlijk heeft tot ons beschikking van 27 hectare.

Lennart Booij: Ja, kijk, Dat is geen kleintje nou fijn goed te horen.

Lennart Booij: We willen met jullie niet met jullie heel graag doorpraten over dat sportpark Galecop in Nieuwegein, want daar sporten nu bij elkaar zo’n 2.000 leden van 4 verenigingen. En jullie wilden eigenlijk, en dan heb ik het over 2017/2018 op een veel efficiëntere en betere manier gebruik maken van alle faciliteiten en die ook openstellen voor meer mensen en daarmee ook de financiële slagkracht verbeteren en meer vrijwilligers bereiken.

En jullie hebben daarom met de gemeente een gesprek gefaciliteerd van.: kunnen we nou Samen met elkaar een zogenaamde sportpark manager aanstellen? En die werd dus uiteindelijk in 2018 aangesteld. Ja, allereerst Ton om met jou beginnen. Hoe is dat idee voor een sportparkmanager ontstaan.

Ton van Kippersluis: Ja het idee ontstaat natuurlijk altijd in je hoofd, Maar we gaan een paar jaar terug een 2016 ongeveer. Toen leefde bij ons In het bestuur behoorlijk die de behoefte om iemand aan te stellen die de die de verbinding zou maken tussen de 4 sportverenigingen.

Lennart Booij: Neem ons even mee naar dat gebied hè? Je hebt dus een vrij groot sportpark. Begrijp ik maar 4 verschillende verenigingen met elkaar faciliteiten.

Ton van Kippersluis: Het sportpark dateert van 2009. Toen moesten alle 3 de sportverenigingen verhuizen, is erbij gekomen. En dat is eigenlijk allemaal opnieuw aangelegd aan de A 12 in Nieuwegein en het werd een heel mooi nieuw sportpark. We hebben met zijn vieren een parkeerplaats, dus dezelfde parkeerplaats, dus een verbinding is eigenlijk praktisch gezien vrij groot.

Dus, eigenlijk kom je er dan achter de na het stenen stapelen. Want we hadden wel 4 nieuwe gebouwen in 2009. Dan kom je erachter dat je als vrijwilliger in tijd tekortschiet om naar elkaar toe te bewegen. En ja, het idee bij een bestuur is wel heel snel van. Dan moeten we eigenlijk iemand voor hebben die die betaald wordt, een gewoon een financieel krachtige baan.

Lennart Booij: En je had al het gevoel begrijp ik dat er eigenlijk onvoldoende gebruik werd gemaakt van die faciliteit. Dat er gedurende de week toch eigenlijk dingen leeg stonden waarvan je denkt, ja, daar kunnen we meer mee.

Ton van Kippersluis: Ja, dat vind ik. Overdag ligt het sportpark meestal te kijken en dat is wel jammer. Heel gauw kwam het idee en dan hadden we toch vrij veel contact met de gemeente. Vooral de wethouder was altijd toch wel heel erg begripvol en hij heeft toen gezorgd dat we in samenwerking met een ambtenaar het idee konden uitwerken tot een tot aanstelling van een sportpark manager.

Lennart Booij: Nou was dat wel een mooi idee van jou en jouw bestuur, maar waren die andere verenigingen ook meteen enthousiast?

Ton van Kippersluis: Nou eigenlijk wel toen het idee eenmaal uitgerold werd. Toen werden ze eigenlijk toch wel net zo enthousiast.

Lennart Booij: Ja, dus toen was het de vraag van ja, hoe gaan we dan hierin? Ook de gemeente Financieel mee krijgen, kan ik me voorstellen. Moesten er nog Mensen overtuigd worden, was er wel ook meteen duidelijk nou er is wel geld voor.

Ton van Kippersluis; Nou, het belangrijkste was om de ambtenaar die die eigenlijk de leiding had daarin om die mee te krijgen. En die was al heel snel mee en dan krijg je een bepaald sneeuwbaleffect dat ook wethouders en de verantwoordelijke Mensen die gingen al heel snel mee, en ja. Dan is het idee geboren en het idee wordt dan gefundeerd door het rest.

Lennart Booij: Ja, dus je geeft wel een goed voorbeeld hoe dit ook voor de luisteraars thuis moet werken, Je moet allereerst Natuurlijk met elkaar allemaal ongeveer hetzelfde idee willen ondersteunen en de gemeente meekrijgen en met name dan dus ook enthousiasme bij ambtenaren die voor je gaan lopen, die het idee Als het ware ook bij wethouders en andere politiek verantwoordelijke kunnen ja verkopen.

Ton van Kippersluis: Je moet beginnen met een nulmeting. Dat is eigenlijk heel belangrijk tegen. Waar sta je, wat is er aan de hand en wat voor sportpark heb ik. Als je zelf ziet van ons Sportpark leent zich tot tot meerdere dingen als Alleen voetbal of  atletiek of dat soort dingen nou? Daarna kan je al heel snel Iedereen proberen mee te krijgen en risicobeheer is Natuurlijk heel belangrijk. Wat kan het kosten of niet?

Lennart Booij: Ja dus het heel scherp in kaart, ben juist van de situatie zoals die het op dat moment is en goed kijken van wat zijn mogelijke risico Als we hieraan beginnen. Ja, dat zijn de twee belangrijkste dingen Helder. Dan ga ik nu naar van Jimte, want jij bent eigenlijk de nulmeting, hè? Want jij kwam aan in 2018 en toen moest je aan de bak als sportpark manager. En ja, wat wat levert het eigenlijk de verenigingen op? Kun jij daar iets over vertellen?

Jimte Poelman: Nou ja, We zijn Natuurlijk 2018 begonnen. En nou ja, toen begonnen we inderdaad op nul. Ik moest wel tijdens mijn sollicitatie periode moest ik al twee casussen voorbereiden en die moesten dus presenteren en niet Alleen aan het bestuur, maar er waren heel veel vrijwilligers en leden van verenigingen die daar ook bij waren. Nou ja, wij liggen praktisch naast een heel groot bedrijventerrein Papendorp in Utrecht en het ligt aan de andere kant van de snelweg n wij dachten. En toen dacht ik al van, nou ja, daar zit heel veel bedrijven zoals. Bijvoorbeeld bol.com. VVABDO. Nou ja, Als we daar nou een verbinding mee kunnen maken?

Jimte Poelman: Nou ja, mijn achtergrond is ook de sportleskant, dus Ik heb bij onder andere bij Snowworld gewerkt en bij Dutch Water Dreams daar bij fitland in Sittard is een hele grote sportcampus. Naast het stadion van Fortuna Sittard, dus daar deden al heel veel op het gebied van. Nou ja, zakelijke relaties. En vanuit daar dacht ik, oké, maar hoe kan ik dan met hun in gesprek We hebben toen met het bestuur, want er was toen was er een coöperatie overleg. Er was nog geen officiële coöperatie en zijn we met elkaar in gesprek gaan verkennen. Wat worden dan de doelstellingen die je meekrijgt voor het sportpark?

Lennart Booij: Ja en heb je dan uiteindelijk hele scherpe doelstellingen kunnen benoemen?

Jimte Poelman: Nou wat we in ieder geval benoemd hebben, is dat we dat ze meer over activiteiten overdag wilden. Ze wilden meer de verbinding maken met de omgeving en meer die maatschappelijke kant laten zien van sportverenigingen.

Daarnaast moesten we ook extra inkomsten genereren, want je zit Natuurlijk bij heel veel sportverenigingen dat de ledenaantallen dalen, dus Dat is op zoek moeten naar nieuwe inkomsten.En wat de gemeente ook belangrijk vond, is dat de vereniging is ook écht meer gingen samenwerken.

Lennart Booij; Het klinkt heel overtuigend en dat waren heldere doelstellingen. Ton jullie hebben daarvoor, want dat noemt hij het al eventjes een coöperatie moeten oprichten met elkaar die eigenlijk fungeert Als de werkgever van Jimte.

Ton van Kippersluis: Ja principe wel. Toch even even stapje, want toen de sportpark manager in beeld kwam toen kwamen al snel de vragen als waar brengen we die jongen of meisje nou onder? Wie neemt hem in dienst. We hadden al wel gezegd, dat als voetbalvereniging is onmogelijk om zo iemand in dienst te nemen, Omdat je ook niet echt goed weet van de informatievoorziening en dat soort dingen. Hij moet verbinding maken, Toen hebben wij een hele goede partner gevonden bij de gemeente Nieuwegein: SportID. En daar is hij ondergebracht en daarna is de coöperatie opgericht.

Lennart Booij:  Ja, dus het is ook voor de luisteraar goed, jullie noemen allemaal belangrijke ingrediënten om hier een succes van te maken. Zorg er ook voor dat je met elkaar een structuur bouwt of detachering iemand op onder een andere organisatie dat hij op een nette manier gefinancierd en in dienst wordt genomen, dus dat dat soort van voor randvoorwaardelijk heden, want dat zijn het gewoon goed geregeld zijn, want anders kan het niet lekker beginnen.Dat is een belangrijke constatering, denk.

Ton van Kippersluis

Jimte heeft het nog wel een belangrijke opdracht gekregen toen die gestart is. Binnen 5 jaren zelf verdienend zijn.En, dat lukt nog niet helemaal, maar wel een heel groot stuk. Dat is ook belangrijk voor het opzetten.

Lennart Booij: Ja, Jimte. Dat is een stevige opdracht die je eigenlijk daarmee hebt gekregen.

Jimte Poelman: Hè ja, maar dat was al wel gelukt als corona niet als uitgebroken. Ik ben dus in dienst bij SportID Nieuwegein, Maar de verenigingen dragen dus bij aan mijn salaris. Dus ze hebben ook een belang dat het slaagt. En ze zijn er dus ook zelf bij betrokken. Dat is ook wel een hele belangrijke les denk ik voor andere gemeentes, beleidsmedewerkers of verenigen.

Mijn vader zei vroeger altijd alles wat gratis is heeft geen waarde, hè? Dus Als je zomaar iemand bij je ergens neerzet, dan voelt het voelt die verenigingen ook geen verbinding. Elk lid betaalt  nu € 3 voor mijn werk en zi dragen ze bij af aan mijn salaris. Na een jaar wordt altijd gekeken van hoeveel zijn er. Dat nou en het hele administratiedeel hadden we in eerste instantie gewoon ondergebracht bij SportID, dus Als we iets verkochten bijvoorbeeld dann ging dat naar sportid maar op een gegeven moment kwam er zoveel geld in die pot te zitten dat sportid wat Natuurlijk ook een gesubsidieerde organisatie is, zei Van ja, dit kunnen we niet meer onderbrengen.

Maar ja. En toen kregen we bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst met bol.com. en toen moesten we bij Ahold komen voor de juridische afhandeling en toen zei, Nou, toen dacht ik ook dit moeten we beter gaan regelen. En daarvoor was dus een stuurgroep overleg, dus de voorzitters van de verenigingen die zitten Samen in een stuurgroep. Één keer per kwartaal kwamen die bij elkaar om de zaken te bespreken, maar ook van elkaar te leren. En toen is er eigenlijk gezegd, van oké, dit kunnen we niet meer op die manier organiseren. En toen is de coöperatie opgericht.

Lennart Booij: Dus Dat is ook even goed om te beseffen. Jullie hebben eigenlijk een soort start up model gehad. In eerste instantie. Je was ondergebracht bij die id-club, Maar het werd eigenlijk al gaandeweg zoveel groter, ook In de financiële verantwoordelijkheid die daar dan bij komt kijken. Dat je er echt een coöperatieve structuur van hebt gemaakt en ik begrijp, dus daar ben je nu ook bij in dienst.

Jimte Poelman

Nou ja, Ik ben nog steeds bij sportid in dienst? Ik heb daar ook gewoon een onbepaalde tijd contract. En ja, de sportvereniging die draagt dus bij aan mijn aan mijn salaris.

Lennart Booij

Oké, dan zijn we dus eigenlijk een beetje opgestart inmiddels. Het is 2019 Kan ik me voorstellen? We zitten nog voor corona, dus We hebben het erover hoe het idealiter gaat, hè? Want je geeft al aan door corona zijn ook wel bepaalde doelen weer moeilijker gerealiseerd.

Maar neem ons nou eens even mee wat er dan op dat moment allemaal gebeurt? Het stond overdag eigenlijk wel een beetje leeg. Wat was er op dat moment? Mede door jouw toedoen en Misschien ook wel door de inzet van de vereniging, Omdat ze weten, ik moet hem te betalen, wat is er dan allemaal vervolgens gebeurd? Wat voor activiteiten zie je dan?

Jimte Poelman Nou, wat we Bijvoorbeeld dus gedaan hebben. Wat ik gedaan heb is in ieder geval ja In de omgeving gekeken. Van welke partners zijn dit dus? Bijvoorbeeld, er zit 1 km afstand zitten gevangenis, maar er zitten ook dus dat bedrijventerrein Papendorp en Ik ben toen met het parkmanagement van Papendorp is bijvoorbeeld in gesprek gegaan om te kijken. Oké, nou, Ik ben jullie buurman en hoe kunnen we daarin samenwerken? En dan komen eigenlijk een aantal dingen uit waar hun problemen mee hadden en één daarvan was parkeren. En toen dacht ik, toen fietste ik terug naar het sportpark en toen zag ik daar. 460 parkeerplaatsen leeg liggen. Toen dacht ik, Als ik daar nou een verbinding mee kan maken en ik laat bedrijven bij ons parkeren, dan creëren reurinh op dat sportpark en We kunnen daar inkomsten uit genereren. Groei dus.Nou ja, toen zijn we met verschillende bedrijven in gesprek gaan, onder andere BBO, bol.com, deden mee. We stonden helemaal klaar om cht los te gaan. We waren met iets van 14 andere bedrijven ook in gesprek en toen brak corona uit dus toen ging Iedereen thuiswerken. Om een beeld te geven, bol.com heeft een pand van tweeduizend Mensen.

Lennart Booij: Maar wat ik leuk aan jouw verhaal vind, is dat je laat zien. Je moet dus al sportpark manager heel creatief zijn hè? Je moet echt op alle domeinen van zon sportpark kijken. Waar zit die hier nou kans? Het is de parkeerplaats die misschien kansen biedt. Het is de faciliteit openstellen voor de buurman, die Misschien wil dat ze medewerkers lekker kunnen bewegen. Het is Misschien een school In de buurt, of je geeft al aan een gevangenis die Misschien wel met een gedeelte van de gevangenen al naar buiten kan en dus die faciliteiten wil gebruiken.Dus Het gaat inderdaad om een hele brede functie, eigenlijk die hier hier hebt.

Jimte Poelman: Ja en nou ja, vroeger werkte ik dus bij Dutch Water Dreams. Dat was een ondernemer die daar achter zat en die zei een keer tegen mij om te ondernemen is niet zo moeilijk. Je moet het probleem oplossen van een ander. En je daarvoor Laten betalen. Dus zo ben ik eigenlijk altijd op zoek gegaan. Naar welke uitdagingen zijn er nou In de omgeving? Bijvoorbeeld met de gevangenis in Nieuwegein. Daar hebben ze jongens die binnen zaten, maar die dus wel naar buiten mochten om werk te doen. En We hebben een Hoveniersbedrijf Jos Scholman, die wil ons groot onderhoud doet en die staat te springen om Mensen. Dus toen dacht ik van oké, Als ik nou die verbinding kan maken, dus We hebben toen jongens vanuit de gevangenis gehad, die dus hielpen bij het groot onderhoud van het sportpark en die werden begeleid door Jos.

Met het idee ook op het moment dat ze het goed doen dat ze straks een baan krijgen bij Jos Scholman als op het moment dat ze vrijkwamen, dus je hebt een heleboel problemen tegelijkertijd opgelost eigenlijk. Ja, dus Het is elke keer zoekt ernaar. Ja, hoe kan je sporten eigenlijk inzetten als middel?

Lennart Booij: Ton, jij hebt geloof ik wel de ideale kandidaat gevonden Als ik hem zo beluister Dat is.

Ton van Kippersluis: Ja Dat is achteraf hè. Nee, Ik denk het ook. Ik denk dat hij hier precies bij ons past. Ja, hoe de verbinding tussen geld verdienen en daarna In het verdiende geld inzetten om je maatschappelijke functie beter uit te bouwen, dat is eigenlijk de de mooie combinatie van, hè? Ja.

Lennart Booij: En zijn jullie daar inmiddels tevreden over Als je kijkt nogmaals corona heeft roet In het eten gegooid. Dat snappen we allemaal. Maar Als je nu kijkt naar het model wat er staat, hebben jullie daar met zijn allen in die coöperatie vertrouwen dat je zegt, ja, wij bouwen daarmee echt langzamerhand aan een duurzaam model dat ons gaat helpen om die sportverenigingen goed in leven te houden om onze maatschappelijke functie uit te oefenen. Hoe ziet dat er inmiddels uit?

Ton van Kippersluis: Ja zeker weten is dat hij zit niet stil, dus ook nou corona of met corona blijft hij dus aan het zoeken en hij vindt elke keer wat. En als wij kijken naar de financiële inkomsten die hij zo genereert dan gaat het de hele goede kant uit.

Lennart Booij:  En, Als ik jullie nu zo ook belsuiter dan heeft de gemeente dus in eerste instantie wel mee geholpen om dit in beweging te krijgen, dus ze financieren de startup gedachte, maar Je hebt op de opdracht gekregen heeft om straks ook echt in die end jouw eigen salaris terug te verdienen.

Is het daarmee op een gegeven moment ook, zoals dat dan mooi heet. Budgetneutraal voor een gemeente is het uiteindelijk toch, of moet er toch altijd nog wel een beetje subsidie geld bij?

Ton van Kippersluis: Nou, Ik denk dat het de wens is voor ons allemaal dat die budgetneutraal wordt.

Jimte Poelman: We zijn als sportpark ook een voorbeeld voor het nationaal sportakkoord. Dus ja, bijvoorbeeld VWS heeft ook een filmpje gemaakt over hoe we dat op het sportpark doen en dat staat ook op sport akkoord met. Ik word ook steeds vaker gevraagd door allerlei gemeentes om te vertellen oké hoe? Maar hoe doen jullie dat dan en? Nee, hoe werkt dat dan en welke voordelen voor verenigingen zitten dan?

Maar welke uitdagingen zijn er ook nou? En daarnaast ben ik ook heel blij dat ik het hier kan vertellen, Omdat ik Natuurlijk ook op die manier hoopt dat we zoveel mogelijk Mensen bereiken en nou ja, Laten zien van hoe je sporters in kan zetten als middel.

Lennart Booij: Oké, We hebben een aantal mooie voorbeelden gehoord Waarom het langzamerhand de goede kant op gaat, Maar het is denk ik inderdaad ook belangrijk om te praten over wat Je moet overwinnen.

Wat ben jij nou tegengekomen waar je dacht? Nou, dat wil ik toch wel even meegeven aan de luisteraars. Hou rekening we dit of weet dat je dat of dat op je pad gaat tegenkomen.

Jimte Poelman: Maar wat je Natuurlijk sowieso ziet, is dat je. De verbinding je hebt met vrijwilligers Daar heb je Natuurlijk veel mee te maken. Die Natuurlijk niet altijd beschikbaar zijn, dus jij bent overdag Natuurlijk voornamelijk aan het aan het werk en je kan niet altijd Iedereen heeft bereiken of dat Iedereen altijd even zo snel mogelijk gereageerd.

En daarnaast zie je ook dat het binnen zo’n gemeente ook heel veel verschillende loketjes heeft. En er zijn bepaalde agenda s. We zijn bijvoorbeeld heel lang bezig geweest om een sportopleiding naar het sportpark toe te halen. We hebben een kavel op het sportpark waaraan sporthal is bedacht. Er zitten al deuren aan de zijkant van de voetbalvereniging waar. Mee de sporthal verbonden kon worden. En nou ja, Mbo Utrecht gaat het over die bouw. Dus toen ben ik met hun in gesprek gaan van ok, die kan het niet bij ons. Hemelsbreed ligt dan 1 km vandaan nou het bestuur van Mbo Utrecht was voor,  twee wethouders die heel enthousiast waren ook. Maar toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dat dus niet ging Omdat wij liggen naast namelijk naast een A12 zone.

Dat is een ontwikkelgebied vanuit verschillende gemeentes, maar ook vanuit het rijk. Ja en in dat gebied wilden ze eigenlijk dus niet langlopende contracten. En, nou ja, ondanks dat we toen een jaar lang met elkaar gesproken hebben én dat Iedereen voor was en het past ook helemaal binnen de doelstellingen die We hadden meegekregen vanuit de gemeente. Ook is het toch niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen?

Lennart Booij: Ja, Dat is ook wel een goede waarschuwing. Hou ook rekening met agenda s van anderen en die politieke agenda. Die kan toch nog wel eens haaks staan op je eigen doelstellingen én Ideeën dus dat Is belangrijk dat je je daar goed op informeert. Tegelijkertijd is het je wel gelukt om een aantal wethouders wel mee te krijgen, dus je was er bijna, zou je kunnen zeggen.

Jimte Poelman: Zo zie je dat projecten wel lukken en projecten niet lukken.

Lennart Booij; Nee, Dat is ook een derde goeie tip, denk ik. Hou er rekening mee dat sommige dingen gewoon even toch wat anders gaan dan dat je dus. Moet durven en kunnen incasseren ja ook belangrijk om te horen.

Lennart Booij: Ton: wat is inmiddels jouw afdronk? Als je kijkt naar waar je rekening mee moet houden van je zegt, nou, waren we Misschien een beetje te naïef over of dat dachten we iets inlichten over wat? Wat zou je anderen die dit die dit horen willen meegeven waar ze rekening moeten houden als ze een sportpark manager willen aanstellen?

Ton van Kippersluis: Je moet rekening houden met de cultuurverschillen tussen de verenigingen.

Lennart Booij:  Dat is ook een goeie.

Ton van Kippersluis: Een honk en softbalvereniging is een hele andere club als een voetbalvereniging en Dat is Met eigenlijk met elke sportclub zo.

Dat is voor een voor een coöperatie in zo’n belangrijk, maar ook vooral voor de sport parkmanager is het heel belangrijk, Maar we hebben toevallig een een medewerker in vaste dienst, dus die is altijd als aanspreekpunt voor Jimte bereikbaar. Maar daar met 3 clubs hebben dat niet. Dus Dat is een heel verschil. Je hebt heel behoorlijk wat cultuurverschillen. En naarmate je langer samenwerkt. Dan kom je steeds dichter bij mekaar, maar ja, We hebben Natuurlijk te maken met bijna allemaal vrijwilligers en soms is dat van korte duur en soms wat langer.

Lennart Booij: Dus dat zijn ook dingen waar je gewoon goed moeten rekenen.

Jimte Poelman

Zo zie je toch ook dat heel veel vrijwilligers Natuurlijk ook, die zijn toch heel erg gericht op hun eigen club dus die kijken niet over hun eigen grenzen heen. Nou dat grotere belang van het park als geheel, dan, ja.

En daarvoor hebben wij Natuurlijk ook die stuurgroep In het leven geroepen van die voorzitters, Omdat die toen beetje ja overstijgend zijn en een mooi voorbeeld daarvan is dat de rugbyclub die kreeg namelijk hun damesteam. Maar de rugbyclub heeft maar twee kleedkamers.

Dus toen dachten we, ja maar dat kan niet. Dus toen was er een vrijwilliger die rende naar de gemeente en zei Van mogen we nieuwe kleedkamers? Dus de kleed? En ja, die waren al aan het kijken, voor kan dat. En hoe zit dat? En toen kwamen die voorzitters met elkaar en die zeiden van ja, hoezo? Op 50 m afstand ligt een voetbalvereniging die spelen op zondag niet. Er liggen 4 kleedkamers leeg dus die rugby dames. Die kleden zich nu om bij de honkbalvereniging en opgelost precies. En Dat is ook nou ja. Uiteindelijk heeft de gemeente alweer tachtigduizend euro gescheeld,

Lennart Booij

Ja, Dat is inderdaad ook dat het kan me voorstellen. Is jouw taak om over dat totaal domein te kijken, maar je realiseert je tegelijkertijd ook dat Als je af en toe problemen moet oplossen, dat niet Iedereen dat doet.Dat we allemaal toch een beetje meer in die eigen vereniging s gedachten zitten, dus dat zijn denk ik wel goede dingen om mee te geven dat Mensen zich daar bewust van zijn.

Lennart Booij: Ja, Ik ben wel benieuwd. Je zou denken Nieuwegein, dan zie je enthousiast over die gaat dit op zijn minst ook bij andere verenigingen promoten is dat inmiddels ook aan de gang.

Jimte Poelman: Nou Er is Een andere ontwikkeling aan de andere kant van Nieuwegein, waar een hockeyclub en voetbalclub ook Samen moeten en daarover wordt inderdaad ook over gesproken van. Nou ja, als dat gerealiseerd is, kunnen we daar dan ook een sportpark manager realiseren én elk sportpark is weer anders.

Lennart Booij: Wel met de wetenschap, en dat Laten jullie volgens mij heel goed zien dat het gewoon echt heel veel oplevert Als je iemand aanstelt die de samenwerking en het overzicht voor zo’n geheel park voor zijn rekening kan nemen en dat daardoor op een creatieve en slimme manier allerlei verbindingen mogelijk zijn.

Dus Ik ben wel benieuwd, vind dit nou al veel navolging krijgen jullie nou van andere verenigingen uit de rest van het land? Vragen van joh, vertel eens hoe jullie dit doen, of Wij zijn hier ook mee bezig of zie je dat nu gebeurt?

Jimte Poelman: Nee, je ziet dat steeds meer sportverenigingen In de problemen komen Omdat ze minder vrijwilligers krijgen, minder leden et cetera. Nou ja, waar mijn generatie nog, Ik ben dan 37, maar waar waar mijn generatie stopte bij een sportvereniging Als we gingen studeren, zie je dat Mensen nu al vanaf hun 14e eigenlijk uitstromen bij sportverenigingen.

Vroeger ja steeds vroeger en en dus die problemen zijn landelijk, dus Het is ook denk aan die sportverenigingen en Ik ben daar niet pessimistisch over, want Ik denk nou ja, sportvereniging? Sommige bestaan al 100 jaar en oorlogen overleeft, dus die zullen dit ook wel, maar ze zullen wel moeten innoveren en vernieuwen.

Lennart Booij: Eigenlijk is dan jouw boodschap, zoek elkaar nou op ga die samenwerking aan en dan is de rol van een sportpark manager daarbij best wel cruciaal.

Jimte Poelman: Nou ja en ook de buurtsportcoaches en Dat is wel wat om net eigenlijk al aangaf van.

Lennart Booij: Want daar wil ik ook even naar toe. Over de buurt hebben nog niet zoveel gehad, want het bedrijventerrein heb je genoemd en de mogelijkheden die met de gemeente zijn onderzocht. De ideeën die je hebt over hoe je samenwerkt op het terrein zelf. Maar inderdaad de buurt In het onderwijs en en buurtsportcoaches kun je die op een bepaalde manier ook betrekken bij je.

Jimte Poelman: Het mooie is dus dat ik ook bij bij SportID in dienst zit en Ik ben dus ook onderdeel van dat team van de buurtsportcoaches, dus elke maandag hebben we overleg met elkaar en nou ja, mijn mijn manager, cees van rootselaar, die stimuleert dat ook heel erg dat we allemaal kennis met elkaar delen In de wijk.

Galecop heeft ook een eigen buurtsportcoaches en ik schakel dus heel veel met buurtsportcoach Esther op het gebied van het sociaal domein. Dus met scholen bijvoorbeeld, maar ook we hebben bijvoorbeeld Galecop Zomeravonden hebben we georganiseerd Samen met Esther, waarbij je dus kinderen tijdens die zomer elke week een andere sport konden aan doen.

En juist die verbinding dat maakt Natuurlijk ook zoveel makkelijker om dingen te organiseren op een sportpark, Omdat je gebruik maakt van bestaande instanties.

Lennart Booij: En die jonge kinderen komen er dus leren ze ook zo’n sportpark kennen.Ja en heeft dat dan ook weer effecten op de vereniging, dan zie je daardoor bijvoorbeeld jonge leden toenemen, Omdat kinderen Omdat ze er toch kennis mee maken In de In de zomer denken, goh, Dit is wat voor?

Ton van Kippersluis: Ja, omdat we bij ons ledenaantal loopt eigenlijk nagenoeg niet terug blijven. Beetje hetzelfde, Maar we hebben heel veel jonge aanwas kabouters dus. Heel erg booming. Dus dat betekent eigenlijk wel dat de jeugd goed bereikt wordt door de buurtsportcoaches, een belangrijke schakel binnen het geheel.

Lennart Booij:  Omdat je toch eigenlijk al op een beetje verleidelijke manier de buurt binnenhaalt, dat je de logische lijntjes legt. Nou ja, Als ik jullie zo beluister, dan zitten we voor een heel groot gedeelte. Vooral voordelen aan deze samenwerking en het aanstellen van een van een manager van zon sportpark.

Jij hebt, denk ik, uitgelegd op een goede manier, hoe je ook op een hele creatieve manier om je heen moet kijken om Iedereen te mobiliseren om toch ook soms wat wegvallende inkomsten daarmee te compenseren?

Als we dan naar de nabije toekomst kijken. We hopen dat corona straks echt voorbij is. Maar goed, je zult het ermee moeten doen, maar waar wil je over twee jaar staan, wat is dan je? Wat is dan je ideaalbeeld?

Jimte Poelman: Nou, het leuke is dat ik dat dus ook niet Alleen maar zelf hoeft te verzinnen. We zijn nu bezig met de Rabobank met De vereniging Ondersteuningstraject. Die ons dus helpen vanuit die coöperatie om eens naar de toekomst te kijken. Dus we zitten daar ook midden in hoe we dat willen gaan.

Maar ik denk wel dat we misschien een soort van combi abonnement maken. Weet je kinderen die uitvallen, maar Omdat ze niet het voetballen toch niet meer leuk vinden. Begeleid ze dan naar de rugby of begeleidt hij naar de atletiek.

Lennart Booij: Dat ze niet helemaal verdwijnen, hè?

Jimte Poelman: Er valt nog heel veel te winnen, denk ik voor die verenigingen aan zich. Nou ja, dat is het mooie van die coöperatie, want uiteindelijk moeten die voorzitters dat uitdragen binnen hun vereniging.

Lennart Booij: Ja, dat klinkt ook heel goed om op die manier ook kinderen vast te houden in andere sporten aan te bieden. Het is ook heel eigenlijk heel logisch idee. Dat is iets wat jij In de toekomst nog meer zou willen doen. Begrijp ik Als ik,

Jimte Poelman

Denk dat daar nog heel veel winst te behalen valt.

Lennart Booij

En eventjes vanuit bestuurlijk publiek. Je bent nu geen voorzitter meer van de club, maar toch Als je nou eventjes naar een nabije toekomst kijkt, wat, wat zou jouw ideale situatie zijn over twee jaar? Waar staan we dan?

Ton van Kippersluis Ik denk dat de oude voetbalclub gaat dood. Echt, Dat is echt zo. Je ziet het ook om je heen dat kleine clubs die die verdwijnen allemaal Als de oudere vrijwilligers van het park verdwijnen. Dan verdwijnt de club.Ook die zullen echt multifunctioneel moeten worden.

Lennart Booij:  Nou, jullie geven een belangrijke boodschap af, want je zegt eigenlijk ook van ja met Alleen maar een sportpark manager ben je er niet. Het zit ook in je hoofd als bestuurder. Kijk anders naar de samenwerking zoekt die verbindingen met de buurt en en de omgeving op. Zorg dat je creatiever bent dan Alleen Maar het idee dat Mensen vanzelf wel naar je toe komen.

Ton van Kippersluis: We hebben bijvoorbeeld een groot clubhuis waar allerlei dingen mogelijk zijn dus vergaderen en workshop. Er gebeurt ook al steeds meer. We hebben elke dag een naschoolse opvang. Die hebben we dus al eigenlijk al 15 jaar, dus dat werkt perfect. Ook die kleine kinderen die die blijven toch hangen. Omdat je een bepaald gevoel meekrijgt. En, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die Je moet kunnen realiseren eigenlijk op je sportpark.

Lennart Booij: Nou, het klinkt allemaal eigenlijk heel logisch. Er liggen gewoon nog best veel kansen Als je maar net even wat innovatiever en creatiever met elkaar daarover nadenken.

Jimte Poelman: Nou en Als je ook openstaat voor nieuwe ideeën, dus We zijn bijvoorbeeld nu bezig met iemand die wilde een survivalrun vereniging opzetten, Nieuwegein. En, daar zijn we dus nu ook met de gemeente onder andere over in gesprek van om dat te realiseren naast de Atletiekbaan. Ook  waren er mensen die wilden graag boogschieten, maar hadden geen vaste locatie, dus die zijn nu lid geworden bij de rugbyclub en op het moment dat er toen niet gerugbyd wordt dan gebruiken zij het veld.

Lennart Booij: Belangrijk detail

Jimte Poelman: Nu zien we steeds meer Mensen die dus voornamelijk op de zaterdagen die daar aan het boogschieten zijn. En nou ja, zo ja, heeft de rugbyclub er ook weer voordeel van.

Lennart Booij:  Heb je je altijd daarstraks over het voorbeeld van die parkeerplaatsen hè dat je daarmee ook commerciële inkomsten kunt genereren? Dat klinkt eigenlijk bijna als ondernemer, maar hebben clubs daar niet ook af en toe een een grens in, want Ik kan me ook voorstellen dat ze er Misschien fiscaal wel In de problemen kunnen komen.

Jimte Poelman: Ja, dat klopt, maar wat is wel? Is dat op het moment dat ik iets organiseer bijvoorbeeld een vergadering. Als de uitvoering gedaan wordt door een van de verenigingen, dan krijgen ze 75% van de omzet en 25% gaat naar de stuurgroep en met die 25% dat investeren we eigenlijk weer in In het verbeteren van het sportpark en vanuit de gemeente Nieuwegein en vanuit de wethouders, maar ook vanuit de beleidsmedewerkers krijgen we ook heel erg de ruimte om dus te ondernemen.

Jimte Poelman: En, Dat is wel echt een een voorwaarde on dus dit soort dingen ook te kunnen doen. Want daarmee ja, weet je, als er voor hem niks Als we verenigingen niks in zit, Waarom zouden ze het dan gaan doen?

Lennart Booij: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat het ook een heel goed voorbeeld is wat je nu geeft, maar gewoon eventjes. Omdat denk ik voor luisteraars best wel een spannende vraag is, wat betekent dat dan voor mijn inkomsten? Je moet afdragen, heb je. Heb je daar goede regelingen mee afgesproken? Heeft de gemeente je ook letterlijk de ruimte gegeven om bijvoorbeeld het geld niet aan belastingen kwijt te zijn. Hoe werkt?

Jimte Poelman: Dat nou ja, We hebben toen een coöperatie opgericht, dus Je moet wel elk jaar bijvoorbeeld en ja, een rekening op Laten maken, dus door de accountants. Dus Dat is eigenlijk de enige spannende. Je moet wel omzet hebben om het op deze manier te kunnen doen. En nee, voor ons is de beste manier, denk ik. Omdat er ook andere verenigingen In de toekomst eventueel aan kunnen sluiten.

En tot op heden hebben alle verenigingen alle jaren door eigenlijk de of de inleg van hun zelf ruim terugverdiend ten opzichte van wat ze ja wat ze erin gelegd hebben, dus voor hun is het ook financieel gezien levert het hem ook gewoon voordeel op.

Lennart Booij: En uiteindelijk gaat het over het algemeen nut waar je het allemaal voor doet, hè? Het is niet winst In de zin dat je daar allemaal dure auto van koopt.

Jimte Poelman: nee, de verengingen zelf worden Er beter van en Dat is voor mij ook makkelijk om bij bedrijven of bij organisaties binnen te komen, want ik doe ook niet om zelf beter van te worden. Ik doe het voor het algemeen belang.

Lennart Booij: Hé tot slot er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Jullie hebben de gemeente vaak genoemd, afgelopen gesprek, die als een belangrijke partner actief en enthousiast moet krijgen, ambtenaren die Je moet bereiken. Wat zou je nou ook de luisteraars aanraden op dat punt van? Hoe kun je nou ook richting gemeenteraadsverkiezingen op een goede manier dit soort van ideeën kwijt en daar ook een een succesvol beleid mee ontwikkelen?

Ton van Kippersluis: Ja, ik zou willen willen zeggen tegen alle sportbestuurders probeerde de kandidaat raadsleden en wethouders naar je sportpark te krijgen. Confronteer ze In de praktijk met hetgeen waar jij mee bezig bent en  Wees heel alert erop en probeerde je verhaal je toekomstplannen uit te Laten vouwen en legt het heel goed uit.

Lennart Booij: ik hoor je vooral zeggen, ga niet afwachten, haal ze naar je toe.

Ton van Kippersluis: Nee, Je moet zelf. Je moet zelf echt het voortouw nemen.

Lennart Booij: Ja oké, een belangrijke tip lijkt mij. Jimte, hoe kijk jij naar de komende verkiezingen?

Jimte Poelman: Eigenlijk hetzelfde en nee, we schakelen ook veel met de gemeente. We zijn nu ook aan het kijken van, kunnen we een soort van sport debat organiseren? Nou ja, vanuit sportid vanuit de buurtsportcoaches, die zijn Natuurlijk heel veel, ook in gesprek met andere sociale domein, dus bijvoorbeeld in Nieuwegein hebben we ook de mq scan dus een Motorische scan voor kinderen. We zijn ook een jogg gemeente geworden. Nou, daar ligt Natuurlijk allemaal kansen om dus op aan te haken als sportvereniging. Maar dan moet je wel weten wat er speelt.

En nou ja, Als je dan toch kijkt, ook naar de toekomst. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat er gewoon ook meer commerciële of betaalde krachten eigenlijk in in sportverenigingen komen die dit soort dingen dus juist gaan oppakken, want het zijn geen dingen die je ja aan een vrijwilliger over kan Laten.

Lennart Booij: Nee, Dat is eigenlijk ook wel de boodschap van vandaag.De vrijwilliger is toch een beetje aan het verdwijnen, hè? Door de door de verandering van deze verenigingen. Je hebt toch eigenlijk ook wel behoorlijk wat maatschappelijke taken te vervullen als moderne vereniging en Daarom heb je eigenlijk meer professionele krachten om je heen nodig die die verbinding met de gemeente met bedrijven met de directe buurt kunnen organiseren en leggen. En dan blijf je een levende organisatie, dan blijf je actief en en ja, en relevant.

Lennart Booij: Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek Jimte Poelman en Ton van Kippersluis.

Lennart Booij

Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e mailadres podcast@teamsportservice.nl, Coline Elbertsen, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen en ideeën.

Deze podcast is een initiatief van Team sportservice, uitvoerder en adviseur van sportbeleid In de lokale praktijk en de provinciale sportorganisatie van Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht. Én voor nu wens ik je elke degelijke dag.

Klik hier om terug te gaan naar de podcastpagina.