HomeQuitclaim Team Sportservice – kernwaarden

Quitclaim Team Sportservice – kernwaarden

Door deze verklaring in te vullen en te tekenen gaat de deelnemer, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, akkoord met de volgende afspraken:   

  1. De deelnemer geeft toestemming aan Team Sportservice om op 22 september 2023 (bewegend)beeld- en/of geluidopnames van hem/haar te maken. Onder Team Sportservice wordt verstaan Stichting Sportservice Nederland en alle daaraan verbonden vennootschappen die onder de naam Team Sportservice handelen.  
  2. De deelnemer geeft toestemming aan Team Sportservice om de beeld- en/of geluidopnames op te nemen in de beeldbank van Team Sportservice, online en offline te delen, te publiceren en te gebruiken in (openbare) (promotie- en reclame)uitingen, en op elke andere wijze te verveelvoudigen en openbaar te maken. 
  3. De deelnemer is ervan bewust dat de beeld- en/of geluidopnames op internet, in print en op elke andere mogelijke wijze kunnen worden gedeeld. Team Sportservice kan daar na het delen verder geen controle meer op uitoefenen.  
  4. De deelnemer verklaart afstand te doen van zijn/haar rechten in verband met het beeld- en/of geluidmateriaal. De deelnemer draagt alle eventuele intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, portretrechten en naburige rechten, hierbij over aan Team Sportservice.  
  5. De deelnemer ontvangt voor het gebruik van het beeld- en/of geluidmateriaal geen vergoeding. De deelnemer kan geen aanspraak maken op enige compensatie en Team Sportservice is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemer die wordt veroorzaakt door het gebruik van het beeld- en/of geluidmateriaal.  
  6. De deelnemer verklaart dat hij/zij 18 jaar of ouder is en deze verklaring heeft gelezen, heeft begrepen en mag ondertekenen. Als de deelnemer minderjarig is, zal de ouder of voogd van de deelnemer deze verklaring ondertekenen voor gelezen, begrepen en akkoord.  

 

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.