HomeActueelVeilig fietsen tot je 100ste!

Veilig fietsen tot je 100ste!

Dinsdag 14 februari 2023 was het landelijk Doortrappen congres in de Prodentfabriek in Amersfoort. Diverse sprekers zoals o.a. de programmamanager Doortrappen, ministerie van VWS, Funda Müjde (Funda Draait Door), Marjolein Kuijt en Gerard Prins inspireerden de aanwezigen door succesverhalen te delen uit het hele land.  

‘Veilig fietsen tot je 100ste’ is de slogan van het programma Doortrappen. Op het congres werd duidelijk dat het programma vanaf 2018 in een stroomversnelling is geraakt. Het begon met 4 pilot gemeenten en inmiddels voeren ruim 220 gemeenten het programma Doortappen uit. Een mooi succes om met elkaar te vieren en bij stil te staan tijdens dit landelijk congres! 

We staan hier graag even bij stil met kwartiermaker Chantal Kronenburg van de Provincie Utrecht.  

1. Wat heb jij meegenomen uit het landelijk congres Doortrappen 2023?  

Het was een hele inspiratievolle bijeenkomst. Mooi om de verschillende initiatieven en perspectieven te zien. Ik vond het mooi om te zien hoe we allemaal bezig zijn met hetzelfde doel maar toch onze eigen creativiteit gebruiken om het zo lokaal en gepast mogelijk uit te voeren. De verschillende perspectieven en initiatieven kwamen mooi naar voren.  

2. Wat is het succes van Doortrappen voor jou?  

‘Het feit dat Doortrappen gezamenlijk wordt uitgevoerd. Provincies, gemeenten, buurtsportcoaches, maar ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten, en in onze provincie onze uitvoerende partijen Team Sportservice, VVN, XTNT maakt het echt tot een succes. Het hebben van een uitvoerende partij is voor een provincie cruciaal. Wij hebben niet de kennis die gemeenten hebben, en daarnaast hebben wij niet de tijd die Team Sportservice stopt in Doortrappen om het tot zo een groot succes te maken. Doordat er zoveel mensen bij betrokken zijn wordt de borging verhoogd, maar wordt ook de urgentie benadrukt. Het Doortrappennetwerk blijft zich uitbreiden waardoor het bereik ook steeds hoger wordt. Daarnaast vind ik het feit dat er geprobeerd wordt om aan te haken bij bestaande activiteiten en het feit dat het vraag-gestuurd is, erg waardevol. Vanuit de provincie proberen wij ook om ook echt in te spelen op deze vraag gestuurde manier van Doortrappen. We luisteren naar de behoeften van de gemeenten/coördinatoren die op hun buurt weer luisteren naar de behoeften van de senioren zelf.’ 

Van de 220 gemeenten zijn er in de provincie Utrecht momenteel 15 van de 26 gemeenten aangesloten bij het programma Doortrappen. Een mooi resultaat! Het afgelopen jaar hebben we daar een paar nieuwe gemeenten aan toe kunnen voegen zoals Zeist, Montfoort en Wijk bij Duurstede. Andere gemeenten zoals Amersfoort, Nieuwegein en de Ronde Venen doen inmiddels al een paar jaar mee en kunnen deze ervaring inmiddels mooi delen met de gemeenten die nieuw starten. 

3. Welke uitnodiging wil jij doen aan gemeenten in de provincie Utrecht die nog niet gestart zijn met Doortrappen?

Om in gesprek te gaan met de provincie om samen de mogelijkheden om te starten met Doortrappen te verkennen. Vanuit de provincie kunnen wij gemeenten zowel inhoudelijk als financieel ondersteunen. Samen kijken wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning gewenst is vanuit de gemeenten. Het is echt maatwerk. Als provincie willen we graag dé ondersteuning aanbieden waar gemeenten het meeste aan hebben om zo samen te starten met Doortrappen. Ieder (de gemeenten en provincie) pakt de rol waar de partner het beste in is en waar het meeste resultaat mee bereikt kan worden. Voor gemeenten is dat voornamelijk het in kaart brengen van de plaatselijke behoeften en het activeren van het lokale netwerk.

4. Hoe ziet de toekomst van Doortrappen er in de provincie Utrecht uit? Welke ambitie hebben jullie als provincie?

Wij blijven altijd innoveren binnen Doortrappen. Zojuist hebben wij onze menukaart hernieuwd en gelanceerd. Deze aanpassingen hebben we gedaan op basis van de ervaringen van de afgelopen 2 jaar. Daarnaast hebben we net ons monitorings- en evaluatieprogramma volledig aangepast en hernieuwd. Komende maand zullen de eerste interventies gedaan worden waarbij de nieuwe vragenlijsten zullen worden gebruikt. Hiermee hopen wij nieuwe inzichten te krijgen in niet alleen de kwaliteit van de interventies (dat hebben we de afgelopen twee jaar al gedaan, maar blijven we zeker ook doen), maar ook het effect van Doortrappen op het gedrag van de senioren. Daarnaast blijven we altijd bezig met het aantrekken van nieuwe gemeenten en het actief houden van huidige Doortrappengemeenten. Het actief houden is voor ons erg belangrijk en streven wij na. Afgelopen maanden hebben we ook veel gefocust op het lokaal beleggen, door bijv. het mogelijk maken om interventies ook uit te laten voeren door lokale docenten. Met de komst van ons eigen ontwikkelde handboek (handleidingen per interventie) zal dit ook nog geprofessionaliseerd worden in het komend jaar.

Heeft jouw gemeente interesse in het Doortrappen programma? Neem contact op met Chantal via chantal.kronenburg@provincie-utrecht.nl

Vanuit Team Sportservice zijn we trots op de samenwerkingen in de provincie, samen met Provincie Utrecht, alle Doortrappen gemeenten en met onze consortium partners VVN en XTNT. Met elkaar hopen we de komende jaren de olievlek die Doortrappen heet verder te verspreiden en in verbinding te raken met andere beleidsterreinen zoals zorg, sociaal domein en welzijn. Door deze domeinen te koppelen aan verkeersveiligheid en sport hopen we nog meer senioren te bereiken en ze veilig op de fiets te houden!

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.