HomeActueelTeam Sportservice Zuid-Holland projectleider Special Heroes in Delft

Team Sportservice Zuid-Holland projectleider Special Heroes in Delft

Team Sportservice verzorgt de coördinatie van (S)cool on wheels in de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht

Special Heroes is een stimuleringsprogramma voor kinderen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen. Door kinderen met een beperking op hun eigen school kennis te laten maken met sport en cultuur kunnen kinderen ervaren hoe leuk dit kan zijn! Special Heroes heeft tot doel om kinderen en jongeren blijvend deel te laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Special Heroes

In het programma staan de kinderen met hun sport- en cultuurwensen centraal. Op hun eigen school gaan ze op zoek naar een vrijetijdsbesteding die ze nu, maar ook in de toekomst kunnen blijven doen. De school is voor veel kinderen een veilige plek, daarom wordt deze plek gebruikt voor een eerste kennismaking tussen de kinderen, de activiteit en de aanbieder. Vervolgens is de school de springplank naar buiten. Doordat de kinderen de vertrouwde gezichten van de binnenschoolse activiteiten ook zien bij activiteiten na schooltijd, is de stap naar een sportclub of cultuuraanbieder sneller gezet.

Ook ouders en verzorgers worden actief betrokken bij Special Heroes. Het is belangrijk dat zij ervaren wat deelname aan de binnenschoolseactiviteiten met hun kinderen doet, en bekend zijn met de mogelijkheden voor vervolg hiervan.

Methodiek Special Heroes

Special Heroes bestaat uit drie praktische fases:

Fase 1: aanbieden binnenschools programma aan sport- en/of cultuuractiviteiten
Sport- en/of cultuuraanbieders worden uitgenodigd om binnen de reguliere schoollessen in samenwerking met de verantwoordelijke vak- of groepsleerkracht hun sport of cultuurvorm te komen aanbieden.

Fase 2: aanbieden na- en buitenschools programma aan sport- en/of cultuuractiviteiten
Tijdens fase 2 worden de sport- en/of cultuuraanbieders uitgenodigd om hun aanbod uit fase 1 na schooltijd en buitenschools verder vorm te geven.

Fase 3: borgen van de continuïteit
Sport- en cultuuraanbieders, vakdocenten, sport-/cultuurcoaches en andere betrokkenen realiseren de continuïteit van het programma en de sport- en cultuurdeelname van de leerling.

Laurentiusschool

Dit schooljaar werkt Team Sportservice Zuid-Holland als projectleider van Special Heroes bij de Laurentiusschool in Delft. Naast de Laurentiusschool en Team Sportservice Zuid-Holland spelen ook de gemeente en uiteraard de sport- en cultuuraanbieders een belangrijke rol bij dit project. De komende periode zullen de leerlingen kennis kunnen maken met verschillende en uiteenlopende activiteiten. Alle betrokken partijen zullen zich inzetten om te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen van de Laurentiusschool blijvend kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten!

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.