HomeVragenlijst Noord-Holland Sportakkoord

Vragenlijst Noord-Holland Sportakkoord

Op donderdag 4 november organiseren we een provinciale netwerkbijeenkomst voor de kerngroepen van de sportakkoorden in Noord-Holland. Deze netwerkbijeenkomst maakt onderdeel uit van een groter proces om informatie op te halen over de stand van zaken rondom het Sportakkoord.  De inhoud van deze netwerkbijeenkomst laten we graag aansluiten bij jullie wensen. Daarom stellen we jullie graag een aantal vragen.

Alvast bedankt.

  • Een onderdeel van de netwerkbijeenkomst van 4 november is om door middel van rondetafelgesprekken de deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan. We zijn benieuwd naar de thema’s, die jullie interessant vinden om met elkaar te bespreken.