HomeSubsidieregeling provincie Utrecht

Subsidieregeling provincie Utrecht

Versterking Sport- en Beweegaanbod in de Openbare Ruimte

De subsidieregeling Versterking Sport- en Beweegaanbod in de Openbare Ruimte is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren in de provincie Utrecht. De activiteiten waarvoor een aanvraag gedaan wordt moeten een bijdrage leveren aan het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of buitensportlocaties. De aanvraag kan worden gedaan door publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals lokale uitvoerders/buurtsportcoach-organisaties, scholen, wijkverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, sportverenigingen en andere sportaanbieders.

Een subsidie voor een bedrag van minimaal €1.000 tot maximaal € 5.000 kan worden aangevraagd voor activiteiten in de provincie Utrecht die zijn gericht op het opzetten, stimuleren of realiseren van sport- en beweegaanbod.

De subsidie wordt slechts verstrekt als:

 • de activiteit nog niet gestart is voor 1 mei 2024 en afgerond kan worden vóór 31 oktober 2024;
 • de activiteit bijdraagt aan sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte;
 • de activiteit gericht is op het versterken van het sport- en beweegaanbod (software), en/of de realisatie van sport- en spelvoorzieningen in de buitenruimte (hardware);
 • de activiteit extra beweeg- en gezondheidswinst oplevert;
 • de activiteit erop gericht is dat zoveel mogelijk inwoners (ongeacht achtergrond of eventuele beperkingen) kunnen bewegen in de buitenruimte in de provincie Utrecht;
 • de activiteit gericht is op samenwerking met andere organisaties en/of verenigingen.

Bekijk hier alle voorwaarden van de subsidieregeling Versterking Sport- en Beweegaanbod in de Openbare Ruimte. Team Sportservice voert de subsidieregeling uit in opdracht van de provincie Utrecht. Op deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverorderning provincie Utrecht 2022 (AsvpU) van kracht.

Aanvraag

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2024 en moeten binnen zijn vóór 14 april 2024, 23:59 uur. Indien er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget dan worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Aanvragen kunnen alleen digitaal worden ingestuurd via dit formulier.

Uiterlijk 30 april 2024 wordt de aanvrager geïnformeerd over de goedkeuring dan wel afwijzing en worden overgegaan tot uitbetaling.

Alleen volledige aanvragen worden beoordeeld. Een aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gegevens van de organisatie en aanvrager;
 • IBAN-gegevens, inclusief bewijs tenaamstelling IBAN-nummer (bijv. bankafschrift) als bijlage;
 • Plan van aanpak activiteit;
 • Financiële gegevens, inclusief begroting in dit format als bijlage: Begrotingsformat subsidieregeling.xlsx.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt de contactpersoon een bevestiging per email.

De aanvragen worden door een jury beoordeeld op:

 1. De maatschappelijke bijdrage: de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten nemen aan het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte;
 2. De behoefte: de mate waarin de activiteit voorziet in de behoefte van de gekozen doelgroep;
 3. Inclusiviteit: de mate waarin de activiteit voor de specifiek gekozen doelgroep sociaal, praktisch en financieel toegankelijk is;
 4. Samenwerking: de mate waarin binnen de activiteit samengewerkt wordt met andere organisaties en/of verenigingen;
 5. Duurzaamheid: de mate waarin de activiteit beleidsmatig en financieel voortgezet kan worden na oktober 2024 zonder de financiële impuls vanuit de provincie Utrecht.

Verplichtingen ontvanger

Bij het indienen van een aanvraag moet jouw organisatie aan een aantal verplichten voldoen:

 1. binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverstrekking te zijn gestart met de uitvoering van de activiteit en de activiteit uiterlijk op 31 oktober 2024 af te ronden;
 2. een bericht opstellen voor communicatiedoeleinden over de activiteit, inclusief één of meer foto’s die voldoen aan AVG-richtlijnen;
 3. het evaluatieformulier invullen, twee maanden na afronding van de activiteit of uiterlijk 13 december 2024;
 4. de activiteit in de provincie Utrecht uitvoeren.

 

Vragen?

Heb je vragen over de subsidieregeling Versterking Sport- en Beweegaanbod in de Openbare Ruimte, neem dan contact op met Tessa Brouwer van Team Sportservice via tbrouwer@teamsportservice.nl.

Vind je het fijn dat er meegedacht wordt door onze experts op het gebied van Beweegvriendelijke Omgeving (BVO), neem dan contact op met ons BVO-team via Beweegvriendelijkeomgeving.utrecht@teamsportservice.nl.

Let op: het BVO-team schrijft niet mee aan de aanvraag!

Stel een vraag aan onze specialisten

 • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Tessa Brouwer
Meer informatie?

Bel of mail Tessa Brouwer