HomeEvenementenSamen sterk voor het verduurzamen van sportaccommodaties

Samen sterk voor het verduurzamen van sportaccommodaties

Datum: 25/11/2019
Tijd: 19:30 - 21:00

Locatie Team Sportservice Zuid-Holland


Kom naar de informatiebijeenkomst op 25 november 2019 van 19:30-21:00 bij Team Sportservice Zuid-Holland. U kunt zich via het formulier hieronder aanmelden. 

Aanmelden informatiebijeenkomst duurzaamheidstraject Zuid-Holland

Een must voor het milieu én de toekomstbestendigheid van sportverenigingen.

Sinds de publicatie van de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) in 2015 (die inmiddels is vervangen door de BOSA-subsidieregeling), kwamen er veel vragen over dit thema vanuit de sportsector richting Team Sportservice. Om onze gemeenten en sportverenigingen goed te kunnen begeleiden in het verduurzamingsproces zijn wij een intensieve samenwerking aangegaan met verduurzamingsspecialisten waarin kennis van verenigingen, accommodaties en verduurzaming samenkomen.

Serieuze ambitie voor sportaccommodaties: 95% CO2 reductie in 2050

Het Rijk heeft de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het klimaatakkoord. Dit klimaatakkoord heeft onder andere geleid tot een Routekaart Duurzame Sportaccommodaties. De doelstelling van deze routekaart betreft 95% CO2-reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030. Het Rijk beseft zich dat hier meer voor nodig is dan de huidige BOSA-subsidieregeling, waarbij sportverenigingen en stichtingen 35%subsidie kunnen krijgen op duurzame investeringen in de accommodatie. Mede op advies van Team Sportservice heeft VWS ervoor gekozen om een landelijke ondersteuningsstructuur te ontwikkelen. Deze structuur heeft zich al bewezen in eerdere aanpakken en leidt tot een uniforme aanpak voor de begeleiding van eigenaren van sportaccommodatie som tot 95% CO2-reductie te komen in 2050.De beproefde aanpak van Team Sportservice is hiervoor één van de gebruikte methodes.

Landelijke ondersteuningsstructuur: unieke samenwerking

Voor een uniforme aanpak en een landelijke dekking van de ondersteuningsstructuur is er een unieke samenwerking ontstaan tussen VWS, NOC*NSF, sportbonden en alle 12 de provinciale sportorganisatiesverenigd in Sportkracht12. Geen enkele organisatie in Nederland is in zijn eentje in staat om voor een landelijke dekking van de ondersteuningsstructuur te zorgen.Een bundeling van krachten is dan ook de enige manier om aan deze eis vanuit het ministerie te voldoen. Samenwerken in plaats van concurreren past bovendien beter bij het gezamenlijk doel: het verduurzamen van sportaccommodaties voor het milieu en de toekomstbestendigheid van het Nederlandse verenigingslandschap. Daarbij komt dat sportverenigingen bij uitstek geschikt zijn voor het creëren van bewustwording onder de particuliere achterban, wat zorgt voor een ongekende potentie en mogelijke impact!

Een aanpak die werkt!

Maar hoe doen we dit dan? Om iedere organisatie uit de sportsector goed te kunnen begeleiden doorlopen we een helder stappenplan:

  • Inzicht verkrijgen in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen
  • Ambitie bepalen
  • Plan van aanpak opstellen
  • Offertetraject begeleiden uitgaande van onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en eventuele kwaliteitscheck op offertes van derden
  • Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
  • Nazorg tijdens de realisatie

Budget beschikbaar stellen voor begeleidingstrajecten sportverenigingen

Het Ministerie van VWS stelt budget beschikbaar om sportverenigingen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodatie. Met hulp van een procesbegeleider die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid doorloopt een vereniging dan bovenstaand stappenplan. Verenigingen in gemeenten waar een Lokaal Sportakkoord wordt ontwikkeld of al is gerealiseerd kunnen hierop aanspraak maken. De verenigingen kunnen het budget voor het begeleidingstraject aanvragen via NOC*NSF, vanaf september 2019. Als gemeenten hun sportvereniging actief willen stimuleren gebruik te maken van de geboden ondersteuningsmogelijkheden voor verduurzaming kan Team Sportservice op verzoek een informatieavond of kick-off bijeenkomst organiseren

Resultaat: noodzakelijk CO2-reductie en behoud sterk verenigingslandschap

Om te voldoen aan de doelstellingen voor CO2-reductie in het klimaatakkoordwerken we samen met een uitgebreid netwerk en diverse partners aan het verduurzamen van onze sportaccommodaties. Zo kunnen we samen 49% reductie in 2030 en 95% in 2050 realiseren. Daarnaast zorgt verduurzaming voor een verlaging van de energielasten en daardoor een directe verbetering van de financiële positie en toekomstbestendigheid van de sportverenigingen in Noord-Holland. Hiermee draagt de energietransitie bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in onze provincie.

Locatie: Team Sportservice Zuid-Holland

Kaart wordt geladen...