HomeMRT (Motorische Remedial Teaching)

MRT (Motorische Remedial Teaching)

De motorische ontwikkeling van kinderen heeft invloed op meer dan alleen de lichamelijke ontwikkeling. Het is een belangrijk ingrediënt voor zelfvertrouwen. Bij sommige kinderen gaat de motorische ontwikkeling niet vanzelf, waardoor er een achterstand in de ontwikkeling kan ontstaan. Om alle kinderen weer enthousiast te laten deelnemen aan activiteiten tijdens de gymles, op het schoolplein en het spelen op straat bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Motorisch Remedial Teaching (MRT). Dit is een zorgtraject voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met een motorische achterstand. Kinderen met angst voor bewegen (hoogte, over de kop gaan) of verminderd zelfvertrouwen hebben doorgaans ook veel baat bij de MRT-lessen. De lessen worden namelijk op niveau aangeboden, waardoor ze met veel plezier bewegen en op deze manier hun motorische achterstand verkleinen. MRT wordt uitgevoerd door een leerkracht bewegingsonderwijs met MRT-specialisatie.

Neem contact op met Sandra

Aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een zorgtraject voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, die op het gebied van bewegen, spelen en sporten moeite ervaren. Tijdens deze leeftijdsfase wordt de basis gelegd voor het uiteindelijke motorische ontwikkelingsniveau van het kind. Soms hebben kinderen wat extra hulp nodig bij het aanleren van deze vaardigheden. Wordt dit niet gedaan bestaat de kans dat de motorische achterstand altijd blijft of zelfs groter wordt, waardoor de kans op een leven lang met plezier bewegen kleiner wordt.

Daarnaast ervaren kinderen met een achterstand in bewegen regelmatig problemen op  sociaal-emotioneel vlak. Het verbeteren van de sociaal emotionele ontwikkeling heeft grote invloed op hun totale ontwikkeling.

MRT past in de bredere zorgplicht en preventieve taak die scholen hebben gekregen door de wet passend onderwijs. Deze wet vraagt om aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen, waaronder de motorische ontwikkeling.

Inhoud van MRT

 1. Screening
  Alle kinderen in groep 2 worden gescreend met behulp van de Motoriekscan van Van Gelder. Dit is een betrouwbare en valide motorische test, die zowel de vier vaardigheden als de vier angsten meet. Eventueel kan groep 3 ook worden gescreend.
 2. Uitkomst bespreken met schoolMet de groepsleerkrachten en IB-ers wordt besproken welke kinderen uitvallen en welke hulp voor hen het beste is. Bijvoorbeeld extra oefening in de reguliere gymles, op het plein en in de klas, via MRT of doorverwijzing naar een kinderfysiotherapeut.
 3. Informatie naar ouders
  De ouders krijgen bericht dat hun kind is uitgenodigd voor MRT. Het is mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren, waarin de werkwijze en de rol van de ouders wordt uitgelegd.
 4. Beweeghoek
  Groepsleerkrachten uit de onderbouw volgen een workshop over motorische ontwikkeling met behulp van de Beweeghoek. Dit is een hoek ter grootte van een yogamatje waar kinderen zelfstandig oefenen met beweegkaarten. Op deze kaarten staan oefeningen die horen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden: evenwicht, coördinatie, oog-lichaam coördinatie, fijne motoriek. De school krijgt de beweegkaarten en alle bijbehorende materialen. De beweeghoek kan voor alle kinderen worden gebruikt, niet alleen de kinderen die extra zorg nodig hebben.
 5. Start extra zorg / MRT
  Op basis van individuele handelingsplannen krijgt een groep van maximaal 8 leerlingen 10 weken lang extra gym van een docent bewegingsonderwijs met MRT-specialisatie. De kinderen krijgen huiswerkopdrachten mee, die ze thuis, op het plein en in de klas kunnen doen. Na 10 weken wordt de Motoriekscan opnieuw afgenomen. Indien nodig wordt een nieuw handelingsplan gemaakt met extra oefeningen.

Extra informatie

Wanneer het binnen de afspraken van het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs past kunnen scholen een deel van hun ondersteuningsbudget inzetten voor inkoop van MRT. Individuele begeleiding van kinderen met autisme of een verstandelijke beperking wordt in sommige gemeenten bekostigd vanuit het PGB (jeugdhulp).

Stel een vraag aan onze specialisten

 • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sandra van Gemert
Meer informatie?

Bel of mail Sandra van Gemert