HomeAangepast sportenOpbrengsten eerste editie Uniek Sporten middag Zuid-Holland

Opbrengsten eerste editie Uniek Sporten middag Zuid-Holland

Op 22 mei ontmoetten betrokkenen bij het aangepast sporten in Zuid-Holland elkaar voor de eerste Uniek Sporten middag Zuid- Holland. Team Sportservice Zuid-Holland organiseerde deze middag samen met Fonds Gehandicaptensport (Uniek Sporten) en NOC*NSF. De locatie was de prachtige Sportboulevard in Dordrecht. Het doel was van de middag was kennis delen, inspiratie opdoen en met elkaar netwerken. Met als gezamenlijk doel: sport mogelijk maken voor iedereen met een beperking. 

De opkomst was meer dan goed voor een eerste editie; meer dan 50 deelnemers maakten de reis naar Dordrecht. Onder hen o.a. buurtsportcoaches (aangepast sporten), sportambtenaren en consulenten wmo/aangepast sporten. 

Opbrengst van de middag 

De middag bevatte presentaties, inspirerende verhalen en subsessies over thema’s die leven in het veld van aangepast sporten. Natuurlijk komt al snel naar boven dat elke gemeente verschilt, en daarmee ook lokale aanpakken en mogelijkheden. Maar al pratende komen we erachter dat er gemene delers zijn, en vooral dat het zinnig is op bepaalde punten gezamenlijk op te trekken. 

Terugkijkend zijn de opvallendste/belangrijkste bevindingen, opbrengsten en tips: 

  1. Regionale samenwerking
  2. Wmo en sport veel kansen: ‘Moeten we niet 
  3. Belemmeringen aangepast sporten:
  4. Uitleen: wmo consulenten. Borgen (na 2023) 
  5. Sporthulpmiddelen: verdient zichzelf 4,5 keer terug.
  6. Maak gebruik van de mogelijkheden vanuit Uniek Sporten: 

De Uniek Sporten Uitleen is in 2023 voor alle inwoners van Zuid-Holland beschikbaar. Hiermee kunnen mensen die voor sport en bewegen zijn aangewezen op een sporthulpmiddel deze gratis een aantal maanden lenen. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier ontdekken welk hulpmiddel en welke sport bij hen past. 

Met de Uniek Sporten crowdfunding kun je als sportaanbieder of stichting financiële ondersteuning verzamelen voor een initiatief rond aangepast sporten. Denk aan een kennismakingsevenement om nieuwe leden te werven, materialen of kleding. In 2023 krijgen Initiatieven in Zuid-Holland 75% van het streefbedrag direct ingevuld vanuit de provincie Zuid-Holland. 

  1. Zorg dat je al consulent of buurtsportcoach ook de sportbond betrekt. Sportbonden kunnen iets betekenen in: kennis van specifieke aangepaste sportvorm, opleiding en scholing van kader, ondersteuning bij opzetten specifiek aanbod. Werk bij dit type vraagstukken dus samen! 
  2. Bij de buurtsportcoaches bestaat een sterke behoefte om met elkaar regelmatig uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Maar vooral ook echt in de uitvoering samen op te trekken. En dan vooral in de regio, dus intensieve samenwerking op aangepast sporten met de randgemeenten. 
  3. Zichtbaarheid sport bij andere domeinen: Laat zien hoe aantrekkelijk je bent. Maar ga ook uit van het vertrekpunt van de ander.’ 
  4. Regionale samenwerking: Wat een deel van de aanwezigen verrast, is dat in onze provincie nog relatief weinig regionale samenwerkingsverbanden actief zijn. Veel gemeenten doen het in hun eentje, terwijl met name de buurtsportcoaches aangeven zeker behoefte te hebben om hierin samen op te trekken met buurtgemeenten. Daar liggen zeker kansen. Het is goed om het belang en de voordelen van samenwerking te blijven benoemen. Maar wie zorgt dat die samenwerking geborgd wordt? In het gesprek komt naar voren dat coördinatie nodig is om hierin de leiding te nemen. Tot slot is het aantal beschikbare uren om uitvoering te geven aan de ideeën en plannen (want die zijn er voldoende) op veel plekken te weinig.

Regionale samenwerking Aangepast Sporten in Zuid-Holland 

In Zuid-Holland wordt veel inzet gepleegd om sport en bewegen voor mensen met een beperking of chronische aandoening vanzelfsprekend te maken. In veel gemeenten werkt een buurtsportcoach die inwoners adviseert over passend sportaanbod, samenwerkt met verenigingen bij het opzetten van bijvoorbeeld een G-team, beweegactiviteiten ontwikkelt en verbindingen legt met de eerstelijnszorg en welzijnswerk.  

Wil je meer weten over regionale samenwerking voor aangepast sporten? Bijvoorbeeld hoe zo’n regionaal samenwerkingsverband er praktisch uit kan zien? En hoe Team Sportservice hier vorm aan geeft in verschillende Zuid-Hollandse regio’s?

Lees meer: 

Webpagina Aangepast Sporten Zuid Holland Team Sportservice 

LinkedIn pagina aangepast Sporten Zuid Holland Team Sportservice