Wie zit er in jullie bestuur?

Ons bestuur bestaat uit:
Dhr. A.H. van Drooge, voorzitter
Dhr. K. Tigelaar, vice-voorzitter
Mevr. E. van Dam, penningmeester
Mevr. M.L. Den Hartog, secretaris