HomeThema’sVerenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Zo’n 4,5 miljoen mensen sporten in Nederland bij zo’n 25.000 sportverenigingen. Het activiteitenaanbod van al deze verenigingen wordt mogelijk gemaakt door de inzet van miljoenen vrijwilligers. Een unieke situatie. Toch kampen veel sportverenigingen met de nodige uitdagingen. Het tekort aan vrijwilligers, leden en financiën, zijn al jaren de voornaamste knelpunten van de sportverenigingen in Nederland. Team Sportservice kent deze knelpunten, die we samen met de verenigingen oplossen.

De Knelpunten

Vrijwilligers

De wijze waarop vrijwilligers zich inzetten, is aan verandering onderhevig. Steeds meer zetten zij zich in voor kleinere, afgebakende taken. Er zijn dus steeds meer vrijwilligers nodig, om de breedtesport in Nederland te kunnen organiseren. Het positieve is: de bereidheid is er wel bij de (ouders van) leden, om zich in te zetten voor hun club. Maar hoe verzilver je dit?

Leden

Het ledenaantal van sportbonden daalt jaarlijks licht. Dat komt onder andere omdat de wensen en behoeften van leden veranderen. Zij verlangen bijvoorbeeld meer flexibiliteit en aanbod dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Het aanboren van nieuwe doelgroepen is een belangrijk speerpunt van veel sportverenigingen. Dit kan bijvoorbeeld door het introduceren van nieuw sportaanbod. Sportclubs werken daarbij steeds vaker samen met andere clubs, maar ook met scholen, buurthuizen, en zorginstellingen. Er ontstaan zelfs ‘open clubs’.

Verenigingen die niet met hun tijd meegaan, verliezen leden. Dit kan in sommige gevallen zelfs het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen. Naast het behouden van de huidige leden, is ook ledenwerving een belangrijke uitdaging voor sportverenigingen. Maar hoe organiseer je nu een succesvolle wervingsactiviteit, waarbij de bezoekers vervolgens ook nog eens lid worden van de vereniging?

Financiën

Een dalend ledenaantal en daarmee gepaard de afnemende inkomsten, maar ook stijgende kosten, maken dat sportverenigingen ook het gezond houden van de financiën steeds vaker als een belangrijke uitdaging zien.

Sponsoring vormt een belangrijke inkomstenbron voor veel sportverenigingen. Sponsoren vinden het steeds belangrijker dat hun investering in de vereniging, zich vertaalt in meer inkomsten. Maar hoe zorg je er als vereniging voor dat er een win-win situatie wordt gecreëerd?

De oplossing

Team Sportservice biedt oplossingen voor de voornaamste knelpunten van de sportvereniging. De drie voornaamste knelpunten worden samen met de sportvereniging opgelost aan de hand van de Methode Meer (Vrijwilligers, Leden of Sponsors) In Kortere Tijd. Kenmerkend aan de verenigingsadvisering van Sportservice is dat wij daadwerkelijk tot actie over gaan, samen met de vereniging. Leren is belangrijk, maar resultaat staat voorop. Wij willen niet alleen inspireren, maar de vereniging ook aan de hand van concrete voorbeelddocumenten en praktijkvoorbeelden vanuit de sport, stap voor stap begeleiden om hun doelstelling te behalen.

Lees hier meer over de methode Meer in Kortere Tijd.

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hubert Habers
Meer informatie?

Bel of mail Hubert Habers