HomeProducten & DienstenOnderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

Weet u hoeveel mensen er in uw gemeente sporten? En hoe vaak ze dat doen? Sporten mensen met een lager inkomen minder? Wat zijn de drempels van niet-sporters? Hoe denken inwoners over de sportfaciliteiten? Op deze en meer vragen geeft het Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl antwoorden. Met als doel dat u betere beleidskeuzes kunt maken en (bij herhaling) kunt meten of uw beleid effect heeft.

Neem contact op met Stefan

Meten is weten

Het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl geeft u inzicht in cijfers die van belang zijn voor het sport-, beweeg-, participatie- en gezondheidsbeleid en geeft handvatten voor het maken van gefundeerde keuzes in tijden waarin meer met minder moet gebeuren. Team Sportservice voert dit onderzoek al meerdere jaren voor verschillende gemeentes uit. Het onderzoek levert een unieke inkijk in de sport- en beweegdeelname in uw gemeente. Daarnaast worden in het onderzoek de resultaten vergeleken met landelijke resultaten, waardoor u een goed beeld krijgt hoe uw gemeente ervoor staat in vergelijking met andere gemeentes.

De uitkomsten kunnen gebruikt worden als startpunt voor nieuw sportbeleid, of om het huidige sportbeleid te monitoren. Wanneer u ervoor kiest om het onderzoek in de toekomst opnieuw af te nemen, zal het onderzoek de resultaten van het sport- en beweegbeleid in uw gemeente duidelijk in kaart kunnen brengen.

Het onderzoek

Het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl bestaat uit een basis vragenlijst die is opgebouwd uit vragen over achtergrond, sportdeelname, beweeggedrag en leefstijl van de inwoners.
U kunt aanvullende modules en/of lokale vragen toevoegen aan het onderzoek. Op deze manier kunt u uw lokale beleid en activiteiten toetsen. Voor het onderzoek maken we gebruik van een digitale vragenlijst, gebaseerd op de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) van Mulier Instituut. Beweeggedrag wordt gemeten aan de hand van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm.

De volgende aanvullende module kunnen worden toegevoegd:

 1. Veilig sportklimaat 
  Vragen over veiligheid, blessures en preventie.
 2. Accommodaties
  Vragen over de omgeving/locatie waar gesport wordt, en hoe de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid wordt ervaren.
 3. Niet-sporten
  Vragen over redenen en motivatie van niet-sporters
 4. Communicatie
  Vragen over het gebruik van (online) communicatiemiddelen.

Methode

Een steekproef (circa 3000 respondenten) uit de gemeentelijke basisadministratie zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderzoek. De geselecteerde inwoners ontvangen een brief waarin gevraagd wordt de vragenlijst online in te vullen. Uw medewerking is nodig voor het selecteren van de steekproef en het verzenden van de brieven.

Na afloop van het onderzoek ontvangt u in een gemeentelijke rapportage de lokale cijfers. Deze rapportage bevat een overzicht van de procedure, de methode, de resultaten en aanbevelingen specifiek voor uw gemeente. Het opleveren van de rapportage vindt plaats tien weken na het versturen van de brief aan de geselecteerde inwoners.

Stel een vraag aan onze specialisten

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stefan Hagebeek
Meer informatie?

Bel of mail Stefan Hagebeek